Vítejte na Cesta Česka

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.

Víra není jen katolická či evangelická. Víra neznamená jen víru v Boha. Víra není omezena na náboženství. Češi toto cítí moc dobře a vědomě či podvědomě vědí, že víra je především síla nezbytná k následování záměru...
Víra – naše ztracená síla
Pokud nemá zdravé sebevědomí jedinec, neumí jednat s ostatními lidmi jinak než z pozice podřazenosti či nadřazenosti. Sebevědomí se změní na pýchu či pocit méněcennosti a hrdost se zkřiví na pohrdání nebo ponižování se...
Hrdost a sebevědomí
Na jaře 2016 jsem se účastnil dvou setkání, která pořádal Úřad vlády. Bylo tam asi 100 účastníků z různých oblastí a šlo o vytvoření strategického dokumentu, podle nějž by se měl řídit rozvoj naší země a společnosti do roku 2030....
Vidím Česko veliké..
„Kapka ke kapce vodopádem padá a sílu dává mu. Kde síla v jedné kapce je, tam víra znovu ožije. Nechť ve vás drazí znovu víra plně se skví. Tak zní slova má pro Čechy, vše je v nich...
Česká Pravda – Sounáležitost
České společnosti a Čechům (Moravany a Slezany nevyjímaje) jsou přisuzovány různé kvality. Některé jsou pozitivní, některé negativní. Nicméně hodnoty, představující ideál, jehož chceme dosáhnout, by měly být vždy jen pozitivní...
Láska a soudružnost
V posledních letech je často vidět diskuzi, kdy jedna strana bojuje za českou kulturu a tradici a druhá strana žádá definici české kultury s tím, že žádná není, a když je, tak nestojí za obranu...
Osobnosti