O spolku

Kdo jsme?

Jsme společenstvím lidí, jejichž záměrem je podílet se na obrození české společnosti. Základ tohoto obrození spatřujeme v poznání a návratu k vlastním kořenům, tradici a skutečným hodnotám českého národa a české země, jako jsou soudržnost, spolupráce, hrdost, srdečnost nebo pracovitost.

 

Co děláme?

Naše aktivity propojují lidi podobného smýšlení a záměru. Podporujeme a realizujeme projekty, které umožňují lidem poznat české kořeny a tradici, pomáhají jim objevit vlastní tvořivost a přijmout své místo ve společnosti. V našich činnostech zdůrazňujeme zásadní význam sounáležitosti s domovem, rodinou a vlastí. Podporujeme sebepoznání jako individuální cestu každého člověka k vlastnímu zdokonalení.

 

V co věříme?

Věříme, že česká společnost dokáže být samostatná, silná, pracovitá a soudržná. Věříme, že jako Češi dokážeme být hrdí a zároveň umíme přistupovat s úctou a respektem k sobě navzájem i ke svým sousedům. Jsme svobodní a umíme chránit své území, které máme v lásce. Věříme proto v nutnost navrátit do společnosti slušnost, důstojnost a ušlechtilost. Věříme také, že nastal čas k vzájemnému naslouchání a respektování názorů druhých. Stejně tak, jako je poznání a následování vyššího, univerzálního řádu klíčem k rozvoji každé lidské společnosti, tak pochopení významu tradic a potenciálu národní povahy je základem pro vytvoření kvalitního záměru české společnosti.

 

A v co věříte vy?