Detail Události v Kalendáři

tema/pout-ceskeho-andela
KVĚ
19–20
Pouť Českého Anděla 2018
10:00 - ?
Ctiněvěs, Říp

POUŤ ČESKÉHO ANDĚLA

 

…spojuje duchovní se světským, protože obojího je lidem třeba

 

Datum – 20. květen – byl ustanoven jako den Českého Anděla. Tento den je dnem češství a vlastenectví, kdy si každý Čech může sám pro sebe nebo s přáteli zhodnotit, co cítí ke své zemi a ke svému národu, zda dělá něco prospěšného pro společnost, ve které žije, či zda vůbec rozumí tomu, co znamená slovo domov.

 

 

Program:

 

  • Lípa a parčík u železniční zastávky: 10.00–10.20 h

slavnostní zahájení a odhalení prvních dvou kamenných zastavení

 

  • Ze Ctiněvsi na Říp a zpět: odchod v 10.20 h

pouť v tichosti a rozjímání

možnost návštěvy místního kostela

 

  • Náves: 13.00–18.30 h

odpolední doprovodný program

živý hudební doprovod

tvořivé dílny pro děti i dospělé

ukázky lidových řemesel

Kočovné divadlo Rózy Blechové (15.30 a 16.30 h)

ukázka lovecké kynologie

občerstvení a ochutnávka Podřipského piva

 

  • Restaurace U praotce Čecha: 19.00–24.00 h

taneční zábava s živou hudbou

k tanci i poslechu hraje kapela Neonband (vstupné 100 Kč)

první vytočený sud zdarma, tombola

 

Kontakt:

info@cestaceska.cz nebo pout@cestaceska.cz

pout-ceskeho-andela