Téma

Záměrem Poutě Českého Anděla je umožnit poutníkům pochopit a procítit význam slov české národní hymny: „…země česká, domov můj.“ Toto uvědomění je pro naši budoucnost stejně důležité jako uvědomění si, kdo je můj bližní, protože domov neznamená jen určité místo, ale i lidi a další živé tvory, kteří tu se mnou žijí, a se kterými svůj domov sdílím. I na to pamatuje česká hymna, a to ve druhé sloce, kde se zpívá: „…mezi Čechy, domov můj.“Když si najdeme čas, abychom se zamysleli nad svým domovem, zjistíme, že je třeba zaměřit se na minulost, na přítomnost i na budoucnost. K pochopení současné situace je třeba znát minulost a k rozhodování o činech je třeba vědět, kde stojíme, a umět si představit budoucnost, jakou chceme. Musíme znát svůj záměr. V naší historii máme řadu významných osobností, které svůj život zasvětily pátrání po tom, co je podstatou češství, jaké jsou skutečné hodnoty našeho národa a jaký by měl být náš záměr. Sdílely vizi sebevědomého a svobodného českého národa, který žije v pravdě a soudržnosti, váží si práce, respektuje své sousedy, ale také dokáže uhlídat hranice své země a svou tradici. Vizi společnosti, která se rozvíjí v souladu s přirozeným řádem. Pouť Českého Anděla je tu od toho, abychom se nad těmito tématy mohli zamyslet a porozjímat.