Kalendář

vepište název města
Např. 02/24/2018
vyberte téma
ÚNO
15-25
Broumovská kopie Turínského plátna
upřesněno na www
Krkonošské muzeum v Jilemnici

 

Popis:

Zveme Vás na jedinoučnou výstavu spojenou s památkou a odkazema Ježíše Krista.

 

Kde:

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Zámek 75, 514 01 Jilemnice

 

Kdy:

út–ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin

 

Kontakt:

tel.: +420 481 543 041, +420 737 225 429

www.kmjilemnice.cz

 

Upoutávka:

"V roce 1999 byla v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým věncem s nápisem SANCTA SINDON v dřevěné schránce nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. U plátna byla přiložena autentika (průvodní listina), z které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji za svého života daroval broumovskému klášteru. V dokumentu je uvedeno, že kopie byla při slavnostním obřadu dotýkána s originálem a vyjmenovává slavné účastníky ceremonie. Rovněž zaznamenává jména osob, které plátno M. F. Sobkovi z Itálie do Čech doručily.Broumovská kopie je téměř rozměrově shodná s originálem (4,36 m délka a 1,1 m šířka). Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp) a rovněž patří k nejzdařilejším. Výstava bude doplněna řadou zajímavých exponátů. Potrvá do 4. března."

Zdroj: www.kmjilemnice.cz

 

broumovska-kopie-turinskeho-platna
ÚNO
19-25
Praha Karla IV. – středověké město
upřesněno na www
Praha – Dům U Zlatého prstenu

 

Popis:

Zveme Vás na krásnou a poučnou výstavu věnovanou Karlu IV. s názvem Praha Karla IV. – středověké město.

 

Kde:

Dům U Zlatého prstenu, pod hlavičkou Hlavního muzea v Praze

Týnská 630/6

110 00 Praha 1, Staré Město

 

Kdy:

Výstava potrvá ještě v průběhu roku 2018.

út–ne 9.00–20.00 hodin

Vánoční otevírací doba je ZDE

 

Kontakt:

tel.: +420 601 102 961

www.muzeumprahy.cz/dum-u-zlateho-prstenu

 

Upoutávka:

"Expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu a dalších staveb ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám."

Zdroj: www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv-stredoveke-mesto

 

vystava-praha-Karel-IV.
ÚNO
24
Masopustní veselí
bude upřesněna
Česká republika

Masopust v Čechách – 24. února 2018

 

Středočeský kraj

Jesenický masopust – Jesenice, Praha – Západ, od 13.00 h, www.mujesenice.cz

Kaňkovský Masopust – Kutná Hora, www.kutnahora.cz

 

Královohradecký kraj

Osečenský masopust – Osečná, Svatovítské nám., od 13.00 h, www.osecna.info

 

 

Zveřejňujeme pouze akce, ke kterým jsme získali podklady!

 

 

 

 

masopust_cr
BŘE
3
Masopustní veselí
bude upřesněna
Česká republika

Masopust v Čechách – 3. března 2018

 

Praha

Masopust – Praha Letňany, od 10.30 h, www.letnany.cz

 

Jihomoravský kraj

Masopust – ZOO Park Vyškov, 15.00–18.00 h, www.zoo-vyskov.cz

 

Zveřejňujeme pouze akce, ke kterým jsme získali podklady!

 

 

 

 

masopust_cr
KVĚ
19–20
Pouť Českého Anděla 2018
10:00 - ?
Ctiněvěs, Říp

Popis:

Datum – 20. květen – byl ustanoven jako den Českého Anděla. Tento den je dnem češství a vlastenectví, kdy si každý Čech může sám pro sebe nebo s přáteli zhodnotit, co cítí ke své zemi a ke svému národu, zda dělá něco prospěšného pro společnost, ve které žije, či zda vůbec rozumí tomu, co znamená slovo domov.

 

Program:

hřiště TJ Sokol Ctiněves 10.00–18.00 hodin

Restaurace U praotce Čecha 19.00–00.00 hodin

 

- zahájení: 10.00–10.20 h

 

- pouť na Říp a zpět

 

- odpolední doprovodný program

 

- večerní program

 

- možnost přespání ve stanech na hřišti TJ Sokol Ctiněves

 

Kontakt:

info@cestaceska.cz nebo pout@cestaceska.cz

pout-ceskeho-andela
ŘÍJ
6
Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce
10:00–21:00
osada Jizerka v Jizerských horách6. října 2018 Jizerka, Sklárna, 8. ročník

10.00–16.00 h – hlavní program

16.45–21.00 h – přednášky a promítání o Jizerské oblasti tmavé oblohy a pozorování noční oblohy dalekohledyPopis:

 

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívali v Jizerských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů. Je to víla Izerína.

Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla napsána již mnoha spisovateli a převyprávěna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji i na vlastní oči spatřili.

Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do Jizerských hor. Určitě ji na první pohled poznáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se chovají k našim horám a přírodě laskavě a uctivě.

Víla je bytost, která má spousty práce s ochranou našich hor, s napomínáním neslušných návštěvníků a s dáváním pozor na všechno a na všechny tak, aby bylo vše v souladu s řádem „Matky přírody“.

Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti a začínajícího podzimu je tím nejlepším časem, kdy můžeme víle za její celoroční práci a ochranu malou slavností poděkovat, ještě dříve, než usne zimním spánkem zachumlaná pod bílou peřinou.

Takto vznikl dětský den pořádaný ve staré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nejvýše položené osadě Jizerských hor, pod horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně. Letos se návštěvníci mohou těšit již na sedmý ročník Dětského dne na Jizerce (7. října 2017 – hlavní program 10.00–16.00 h, večerní program 16.45–21.00 h), kde proběhne velmi pestrý den ve spolupráci mnoha dobrovolníků, regionálních výrobců, s Turistickým regionem Jizerské hory, s Hotelem Panský dům, s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti, s ČSOP – Muzeem Jizerských hor na Jizerce, Společností pro Jizerské hory, o. p. s., s Domovem Maxov, spolkem Cesta Česka, firmou BusLine, aj.

 

Co jsme pro vás připravili a na co se můžete těšit:

 

 • pamětní listy pro každého
 • setkání s vílou Izerínou
 • celý program zahájíme písničkou o víle Izeríně
 • tvořivé dílny pro celou rodinu ve spolupráci s regionálními výrobci
 • výroba svítilen a uctění živlu Ohně
 • pohádky v podání Kočovného divadla Rózy Blechové (10.30, 12.30 a 15.00 h)
 • zpívání s regionálním hudebníkem Honzou Vopařilem (autorem písně o víle Izeríně)
 • pozorování dalekohledy (přes den Slunce a po setmění noční oblohy) a přednáška o Jizerské oblasti tmavé oblohy ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti
 • lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně dozoru instruktorů
 • možnost návštěvy jednoho z „Tajemných míst Jizerských hor“ a zahájení putování, www.vilaizerina.cz
 • kyvadlová doprava: 9.00 h od kořenovského nádraží, přes Horní Polubný na Jizerku a zpět do 16.30 h, večerní program: odjezdy autobusů z Jizerky v 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 a 21.15 h (podle počasí), jízdné: dospělý 20 Kč, dítě: ↑10 let: 10 Kč, dítě: ↓10 let zdarma)
 • otevřené Muzeum Jizerských hor, od 14.00 h oheň a možnost opékání vlastních vuřtů
 • Ptačí stezka, od Sklárny k domu č. p. 2 a ukázky letu dravců (od cca 11.00 h) – zajišťuje Společnost pro Jizerské hory, o. p. s.

 

Přijďte si s námi užít radostně a bezstarostně krásný podzimní čas a oslavit společně 8. narozeniny Dětského dne s vílou Izerínou na Jizerce.

 

Na vaši návštěvu se těší,

Víla Izerína, z. s.

 

Kontakt:

vila.izerina@seznam.cz, www.facebook.com/VilaIzerina/

Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce