Zápisník Cesta Česka

 

 

Smyslem Zápisníku Cesty Česka je publikovat texty – úvahy, komentáře, postřehy, ale i novinky, které se týkají vlastenectví a dění v Česku i ve světě a jeho vlivu na zdejší život a společnost.

zapisnik-cesta-ceska
cesta ceska_ rozhovor_predseda spolku
Jak by měl v dnešní uspěchané době, době, kdy se mluví o vytrácení tradičních hodnot, vypadat pravý český džentlmen? Jaké by měl reprezentovat hodnoty, aby byl inspirací a autoritou pro české kluky i holky a oporou pro ženy a dámy? To zjistíte v rozhovoru s předsedou spolku Cesta Česka panem RNDr. Jindřichem Chmelařem, Ph.D.
20.3.2018
zapisnik_cesty_ceska
Zápisník Cesty Česka
Když svobodně uvažující obyvatel české kotliny hledá duchovní učení, které by odpovídalo jeho potřebě nasměrovat někam svou víru, většinou si dnes už s obvyklou nabídkou náboženství nevystačí. Jsou buď příliš svazující a dogmatická, nebo neodpovídají jeho kulturnímu nastavení...
23.2.2018
zapisnik-cesta-ceska
Zápisník Cesty Česka
Když nás unáší proud řeky, míjíme různá místa, různé krajiny. Někde je řeka rychlejší, někde pomalejší, někde čistá, jinde bahnitá. Může se nám stát, že zatoužíme se vrátit někam výš proti proudu, kde se nám líbilo a kde bychom chtěli zůstat...
21. 2. 2018
Cesta Česka
Zápisník Cesty Česka, Cesta Česka
Spolek Cesta Česka zve všechny své příznivce ke sledování facebookových stránek, které jsme nově spustili.
18.2.2018
Cesta Česka
pf
Spolek Cesta Česka přeje všem šťastné Vánoce podle české tradice a krásný nový rok 2018.
21.12.2017
Zápisník Cesty Česka
Zápisník Cesty Česka, Cesta Česka
Víra není jen katolická či evangelická. Víra neznamená jen víru v Boha. Víra není omezena na náboženství. Češi toto cítí moc dobře a vědomě či podvědomě vědí, že víra je především síla nezbytná k následování záměru...
28. 7. 2017
Zápisník Cesty Česka
Pokud nemá zdravé sebevědomí jedinec, neumí jednat s ostatními lidmi jinak než z pozice podřazenosti či nadřazenosti. Sebevědomí se změní na pýchu či pocit méněcennosti a hrdost se zkřiví na pohrdání nebo ponižování se...
26. 7. 2017
Zápisník Cesty Česka
Zápisník Cesty Česka
Na jaře 2016 jsem se účastnil dvou setkání, která pořádal Úřad vlády. Bylo tam asi 100 účastníků z různých oblastí a šlo o vytvoření strategického dokumentu, podle nějž by se měl řídit rozvoj naší země a společnosti do roku 2030....
25. 7. 2017
Zápisník Cesty Česka
Zápisník Cesty Česka
České společnosti a Čechům (Moravany a Slezany nevyjímaje) jsou přisuzovány různé kvality. Některé jsou pozitivní, některé negativní. Nicméně hodnoty, představující ideál, jehož chceme dosáhnout, by měly být vždy jen pozitivní...
12. 7. 2017
Zápisník Cesty Česka
Zápisník Cesty Česka
V posledních letech je často vidět diskuzi, kdy jedna strana bojuje za českou kulturu a tradici a druhá strana žádá definici české kultury s tím, že žádná není, a když je, tak nestojí za obranu...
10. 7. 2017

Stránky