Tábor Český rytíř

 

 

Český rytíř je druhým hlavním projektem našeho spolku.

V jeho rámci chceme v dětech formou mimoškolní aktivity vzbudit zájem o sebepoznání a všestranný osobní rozvoj.

 

 

 

Děti jsou naše budoucnost a budoucnost bude taková, jaké budou naše děti, až vyrostou a začnou utvářet společnost, v níž budou žít. Je proto naší velkou odpovědností a výzvou, jaké hodnoty našim dětem vštípíme a k jakým ideálům budou vzhlížet. Co pro ně bude normální, co budou chápat jako dobro, co jako zlo, v čem uvidí prospěch, zda si budou vědomy své síly měnit společnost, zda budou mít chuť se na utváření své společnosti podílet a zda budou vůbec vědět, jak na to. Budou si děti vědomy hodnoty svého domova, své země a svého národa? Budou na svoji zemi hrdé? Budou ctít tradici svého národa a chápat její význam?

 

To záleží v prvé řadě na nás, na rodičích, ale také na tom, jak naše děti bude formovat společnost, tedy rodina, škola, přátelé, sousedé, atd. Každá společnost vyznává nějaké hodnoty a ideály. Ty je však třeba chránit a udržovat. V minulosti byl toto úkol šlechty. Ideálem ctností byli rytíři a spanilé komtesy. Každý chlapec se chtěl stát statečným rytířem a každá dívka vznešenou dámou.

 

V dnešní době už to tak jasné není. Věrnost, láska, spravedlnost a čest se již nejeví jako samozřejmé hodnoty, i když jejich význam pro soudržnost a fungování společnosti je stále klíčový. Je třeba novodobých rytířů a dam, kteří budou strážci hodnot v naší společnosti. K jejich přípravě a výchově má sloužit i tematicky zaměřený tábor, který náš spolek pořádá. Pokud máte i Vy zájem o to, aby z Vašich dětí vyrostly budoucí opory společnosti a národa a zároveň Vás tento náš projekt oslovil, neváhejte, ozvěte se nám a přihlaste je.

 

Logo-Ikona: