3. Naše skutečné hodnoty

3. Naše skutečné hodnoty

 

České společnosti jsou přisuzovány různé kvality. Některé jsou pozitivní, některé negativní. Budeme-li se však bavit o hodnotách, ty by měly být jen pozitivní, protože hodnoty představují ideál, jehož chceme dosáhnout. S odkazem na osobnosti zmiňované v předchozí kapitole lze tvrdit, že nejpodstatnějšími hodnotami české společnosti jsou pravda a svoboda.

 

Pravda a svoboda se dostaly do povědomí Čechů nejpozději v době husitské a dodnes pro nás mají stěžejní význam. Je přitom příznačné, že pravda a svoboda, všemi lidmi tak vyzdvihované, jsou v historii lidstva těmi nejvíce potlačovanými hodnotami, ať už přímo silou, nebo nepřímo manipulací, konzumem a propagandou. Pravdu a svobodu doplňují neméně důležité hodnoty – mír, soudržnost a láska.

 

Češi po většinu své historie rozhodně nepatřili mezi dobyvatele, bylo to spíš naopak. Česká společnost byla především zemědělská a zemědělci už z podstaty mají v lásce život, mír a klid. To ovšem neznamená, že by se Češi nedokázali vzchopit a bojovat za pravdu a svobodu, jak se ukázalo nejen za husitů, ale i za první a druhé světové války. Čeští legionáři i protinacistický odboj jsou toho důkazem.

 

Pokud se někdy Čechům dařilo, bylo to vždy v dobách, kdy dokázali využít síly soudržnosti a jednotně se za něco postavili. Byla to přesně taková historická období, kdy se o nás vědělo dál než pár kilometrů za hranicemi. To, že dnes mnoho Čechů nedokáže procítit soudržnost se svou společností, je důsledkem dlouhodobého a cíleného podrývání našeho sebevědomí. Důkazem, že toto podrývání funguje, je množství Čechů, kteří nejsou schopni o své společnosti říct cokoliv pozitivního. O tom ale podrobněji jinde.

 

Láska a všechny její nuance nejsou pro nás něco neznámého. Naše vyjádření lásky bude ale zřejmě jiné než u Francouzů, Italů nebo třeba Rusů. Ne lepší či horší, ale jiné, protože máme jinou historickou zkušenost a prošli jsme, jako společnost, jiným vývojem. Nicméně lásku snad každý člověk musí považovat za jednu z nejdůležitějších hodnot a sil, které formují člověka a celé společnosti. Proto má místo i v našem výčtu.