5. Suverénní stát

5. Suverénní stát

 

Suverenita, znamená svrchovanost, schopnost rozhodovat o sobě svobodně, ale zároveň dokázat zodpovědně zhodnotit širší kontext a hledat maximální prospěšnost pro svou společnost. Máme suverénní stát?

 

První věta naší vize se vztahuje ke státu, k jeho řízení a hospodářství. Suverenita znamená svrchovanost v rozhodování o sobě, tedy že o své budoucnosti a svých záležitostech stát rozhoduje na základě své svobodné vůle, ne na nátlak či vydírání jiných mocností nebo zájmových skupin. Suverenita je spíš status než schopnost a souvisí s ní samostatnost a soběstačnost. Samostatnost je schopnost rozhodovat sám za sebe, nebýt v rozhodování na nikom závislý. Soběstačnost znamená hospodářskou nezávislost – schopnost uživit své obyvatele ze svých plodin, potravin a výrobků. Nakonec je zde schopnost ochránit své hranice, své území. To je samozřejmě banalita a nedůležitá věc v době prosperity a míru na celém kontinentu, ale je to zcela zásadní požadavek v dobách kritických a nejistých, jaké podle všeho nastávají.

 

Naše momentální realita je bohužel trochu jiná. Všechny čtyři hodnoty – suverenita, samostatnost, soběstačnost a schopnost ochránit své území patří dnes spíš do říše fantazie. Rozhodování za nás radši přenecháváme jiným, vyhýbáme se tedy samostatnosti a s ní spojené zodpovědnosti za své rozhodování. Soběstačnost jsme vyměnili za nízké ceny zboží ze zahraničí a o armádě, která by nám zajistila alespoň zdání bezpečnosti, si můžeme nechat opravdu jen zdát. Takže, co se současného stavu týká, nic moc. O to víc bychom se ale měli snažit tuto realitu změnit, i když je jasné, že to nebude snadné.