Zápisník Cesty Česka

abstrakty-zapisnik-cesty-ceska
Poezie
26. 10. 2016

Zamyšlení se... aneb úvaha z pera Apoleny Novotné

 

SMÍŘENÍ

 

Jsem jaký jsem

jsem světlem i tmou,

jsem stromem i jeho korunou.

Stojím a toužím

poodhalit nádherné tělo oblohy,

vykasat svými větvěmi sukně z mraků

a nahlídnout skrz hvězdy

až do lůna nebe....

... abych spatřil slunce v jeho nahotě.

Oba jsme dnes nazí.

A vidíme se.

Budeme se milovat?

Stojím tu krásná, opřená o pevnou zem

a moje srdce tančí s myslí valčík.

Jsem jaká jsem.

Prostá a přirozená,

není, co víc bych dodala.

 

autor: Apolena Novotná, dne 26. 10. 2016

Koutek poezie
abstrakty-zapisnik-cesty-ceska
Poezie
16. 5. 2016

Zamyšlení se... aneb úvaha z pera Apoleny Novotné

 

Poděkování...

Je čas přerodu,

Fénix vystupuje z popela a jeho zářící rudé peří plane místo ohně.

Je započat nový život.

 

VÍRA zrodila se

a probudila všechno nové v nás.

Minulost odvane vítr.

 

Vidím její zbytky v prachu,

vír je roztáčí a odnáší pryč.

 

Slyším ticho.

To krásné lahodné nic mezi novým nadechnutím.

 

Vychutnávám. JSEM.

A pak znovu BUDU.

 

Vidím svá rudá křídla, jak se rozvírají, jak toužebně šustí...

vzplanula jsem a za chvíli znovu poletím.

 

Autor: Apolena Novotná

 

Koutek poezie