Zápisník Cesty Česka

tema/pout-ceskeho-andela
pout-ceskeho-andela-2018
20.4.2018

19. května 2018 – Ctiněves

www.cestaceska.cz

 

Program:

 

  • Lípa a parčík u železniční zastávky: 10.00–10.20 h

slavnostní zahájení a odhalení prvních dvou kamenných zastavení

 

  • Ze Ctiněvsi na Říp a zpět: odchod v 10.20 h

pouť v tichosti a rozjímání

možnost návštěvy místního kostela

 

  • Náves: 13.00–18.30 h

odpolední doprovodný program

živý hudební doprovod

tvořivé dílny pro děti i dospělé

ukázky lidových řemesel

Kočovné divadlo Rózy Blechové (15.30 a 16.30 h)

ukázka lovecké kynologie

občerstvení a ochutnávka Podřipského piva

 

  • Restaurace U praotce Čecha: 19.00–24.00 h

taneční zábava s živou hudbou

k tanci i poslechu hraje kapela Neonband (vstupné 100 Kč)

první vytočený sud zdarma, tombola 

pout-ceskeho-andela-2018