Zápisník Cesty Česka

/
Tisková Zpráva, Cesta Česka, Český Anděl
2. 10. 2016

Spolek Cesta Česka s podporou iniciativy Český Anděl slavnostně zasadil na úpatí hory Blaník historicky první Lípu Českého Anděla. Stalo se tak v den svátku Svatého Václava, patrona České země, 28. září 2016. Organizátoři zasadili Lípu velkolistou, nejen jako symbol české státnosti, ale i jako symbol míru, soudržnosti a vzájemnosti a to právě na hoře Blaník, která má pro český národ hluboký význam.

 

Vysazená Lípa je věnována Českému Andělu, ochránci naší země, jehož symbol je zobrazen na kameni v blízkosti cesty jako průvodce a ochránce poutníků a návštěvníků hory Blaník. Na úpatí hory vzniklo díky podpoře a aktivní účasti mnoha dobrovolníků nové odpočinkové místo, na kterém jsou, kromě Lípy a kamene, umístěny dvě lavičky a informační cedule.

 

„Naším záměrem bylo vytvořit místo, na kterém si návštěvníci Blaníku budou moci odpočinout před nebo po výstupu na horu, a zároveň v klidu rozjímat ve stínu Lípy o tom, jaký význam má pro ně Blaník nebo třeba jestli jsou hrdí na svou zemi a svůj národ a jaký k nim vlastně mají vztah. Hora Blaník patří, spolu s horou Říp, k nejdůležitějším místům, které se váží k naší historii a mytologii. Dnes již asi nikdo neočekává slavný výjezd blanických rytířů z nitra hory, přesto zůstává hora Blaník stále kouzelným místem, jehož návštěva dokáže zahnat beznaděj a chmury a dodat novou sílu a radost,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka.

 

„Samotný den byl úžasný také tím, že v něm vyvrcholilo veškeré úsilí a vzájemná spolupráce vynaložená pro společný, výše popsaný záměr. Věřím, že i toto lidé ucítí, když se v místě zastaví, posedí a spočinou.

Že ucítí, že se stále dokážeme spojit a tvořit,“ řekla Lenka Vágnerová z iniciativy Český Anděl.

 

Během slavnostního sázení bylo požehnáno Lípě a účastníci si společně zazpívali českou národní hymnu, Svatováclavský chorál a další písně. Každý z přibližně sta účastníků měl možnost hodit k Lípě lopatku hlíny, což se líbilo především dětem, které tvořily asi polovinu návštěvníků. Po ukončení slavnostní části byla pro děti připravena hra, kterou pro ně zorganizovaly lektorky ze Studia Motýlek. Většina účastníků si nenechala ujít příležitost a odpoledne využila k výstupu na vrchol hory Blaník.

 

prohlédněte si více ve fotogalerii

Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého Anděl