Zápisník Cesty Česka

tema/pout-ceskeho-andela
Tisková Zpráva, Pouť Českého Anděla
24. 5. 2016

Spolek Cesta Česka s podporou iniciativy Český Anděl uspořádal v pátek 20. května 2016 druhý ročník Poutě Českého Anděla. Pouť se konala v Den Českého Anděla, který je dnem češství a vlastenectví. Přes 200 poutníků putovalo z obce Ctiněves, kudy vedla cesta Praotce Čecha na Říp a kde je podle pověsti také pohřben, k rotundě svatého Jiří na vrcholu Řípu a zpět. Motto letošního ročníku znělo: „Cesta bez vnitřního záměru postrádá smysl.“

 

Dle pověsti se na Řípu rozhodlo, že česká kotlina bude domovem Čechů, a proto je Říp symbolem domova českého národa. Záměrem Poutě Českého Anděla je umožnit poutníkům uvědomit si a procítit, že Česko je jejich domov, protože jen tak budou mít skutečně silnou motivaci něco pro svůj domov a pro svou společnost dělat. Pouť měla sedm zastavení, které účastníky inspirovaly k rozjímání o domovu a vlastenectví. Vzhledem k tomu, že se putuje v tichu, dává pouť čas a klid ke ztišení a kontemplaci, dává možnost otevřít se nějaké vnitřní proměně a zase o kousek víc poznat sebe sama.

 

„Často slýcháme, že není důležitý cíl, že důležitá je jen cesta. Motto letošní Poutě nás vede k zamyšlení, zda tomu tak skutečně je. Skutečně nezáleží na tom, kam jdeme nebo jestli někam dojdeme? Není náhodou heslo „cesta je cíl“ jen omlouváním nedostatku cílevědomosti a chybějícího záměru? Jsem přesvědčen, že nejen jednotlivci, ale celé národy a společnosti by měli znát záměr své cesty. Známe my záměr našeho, českého národa? Víme, kam chceme dojít?,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka.

 

„Český Anděl nám připomíná soudržnost, českou tradici a skutečné hodnoty. Cítíme, že je vhodná situace i nálada oslovit mnohé a možnost zasadit se o sjednocení jedinců i spolků, kteří sdílí stejné hodnoty, a tím zkvalitnit smýšlení Čechů o sobě samých. Nabízíme lidem možnost „někam patřit“ a dáváme jim možnost znovu objevit českou zemi, její kvality a hloubku. Máme skutečně být na co hrdí a potřebujeme to dávat také najevo. Velice rádi jsme se stali partnery spolku Cesta Česka,“ řekla Lenka Vágnerová z iniciativy Český Anděl.

 

Při zahájení Poutě vystoupili pěvecké osobnosti z vokálního kvarteta Bohemia Voice, které zazpívali krásně zaranžovanou verzi České hymny a píseň Země má. Součástí úvodního programu byl i křest knihy Rozjímání u kávy od Ladislavy Paterko. Odpoledne byl na fotbalovém hřišti ve Ctiněvsi připraven doprovodný program, široká nabídka suvenýrů i tvořivá dílnička pro děti se spolkem Víla Izerína. Občerstvení zajistil místní fotbalový klub a Podřipský rodinný minipivovar, který ve Ctiněvsi funguje od roku 2013. Pořadatelé se již těší na příští ročník, který se bude konat ve stejný den a opět v obci Ctiněves.

 

O spolku Cesta Česka, z. s.  

Spolek Cesta Česka působí od roku 2014. Záměrem spolku je podílet se na obrození české společnosti, jehož základ je v poznávání a v návratu k vlastním kořenům, tradici a skutečným hodnotám českého národa a české země. Aktivity spolku propojují lidi podobného smýšlení a hodnot. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz.

 

O iniciativě Český Anděl

Český Anděl je svobodnou iniciativou lidí, kteří věří, že český národ musí stavět na hodnotách, jakými jsou soudržnost, propojení, vlastenectví a národní tradice. Dalším impulsem pro vznik iniciativy Český Anděl byla potřeba posílit českou hrdost a češství. Pro další informace navštivte www.ceskyandel.cz. 

 

Kontakty:

 

RNDr. Jindřich Chmelař, PhD. 

tel.: +420 728 279 894 

jindrich.chmelar@cestaceska.cz

 

Lenka a Roman Vágnerovi

tel.: +420 608 777 703

info@ceskyandel.cz

 

Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016