Zápisník Cesty Česka

tema/tabor-cesky-rytir
vylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytir
21.11.2018

Státní svátek v sobotu 17. listopadu jsme nemohli oslavit důstojněji než návštěvou tak významného místa, jakým je Karlštejn. Jednalo se o další z řady našich jednodenních výletů, které během roku podnikáme s dětmi, z nichž některé s námi jezdí na tábory.

 

Navázali jsme na táborovou hru z letošního léta, kdy nás král Jindřich z hradu Lípov se svou chotí pověřili významným úkolem, a to navštívit sídlo Karla IV.

Zajímalo nás, jak to na takovém hradě vypadalo, za jakým účelem byl postaven a jaký byl král Karel IV. vlastně rytíř.

 

A jak tedy výprava po stopách Karla IV. probíhala?

 

Do obce Karlštejn jsme přijeli vlakem z Hlavního nádraží. V mrazivém ránu to bylo dobrodružné, i když jízda na koni postaru by jistě vyžadovala větší míru odvahy. Po příjezdu na Karlštejn jsme se přivítali a seznámili se všemi členy výpravy, a rytíři hradu Lípov dětem prozradili cíl výpravy. Pak už nezbylo, než se vydat na cestu.

 

Cestou se hrály oblíbené „knoflíkové otázky“. Kdo uhodne otázku, kterou někdo vymyslí, získá knoflík, a kdo jich má nejvíce, ten je na závěr výpravy odměněn. Děti se bavily a vymýšlely otázky jako o život.

 

Po příchodu na hrad jsme nedočkavě očekávali naši milou paní průvodkyni a nasávali atmosféru místa. Prohlídka proběhla v rytmu poutavého vyprávění o historii hradu, pokladech a o životě samotného Karla IV. Děti hbitě odpovídaly na otázky paní průvodkyně a prokázaly velmi dobré znalosti ze života Karla IV., našeho nejoblíbenějšího Čecha. Na oplátku jsme se pak od paní průvodkyně dozvěděli, proč jsou schody mezi budovami tak vysoké, čím se ve středověku bojovalo, proč byl trůn krále postaven mezi okny, proč měl Karel ve své ložnici sochu sv. Kateřiny a kdo ho před ložnicí hlídal. Také nám prozradila, kde byla ukrývána Svatováclavská koruna, jak vypadala nebo jak se říkalo toaletě ve středověku. Hádejte, co si děti zapamatovaly nejlépe?

 

Odpoledne nás čekala hra, tři družstva vedli na letošním táboře pasovaná komteska a dvě pážata. Se svými skupinami museli po cestě hledat stopy krále Karla IV. a odpovídat na otázky, které na nich našli. Děti měly možnost prokázat své dovednosti, získané na táboře (např. soudružnost, práci ve skupinách, odvahu, vytrvalost, bystrost a soustředěnost).

 

Posledním úkolem cesty (těsně před západem slunce) byl několikakilometrový návrat lesem až na hrad, do Rytířské komnaty. Družstva měla tři minuty na přípravu (s sebou pití, jídlo a baterku) a pak se každý sám za sebe mohl rozhodnout, zda cestu podstoupí. Všechny děti, i ty nejmenší, prokázaly velikou odvahu, když se na cestu vydaly. Byla to zkouška odvahy, o které se dozvěděly po 500 metrech v lese. Všechny ji nad naše očekávání splnily a prokázaly tak připravenost překonat únavu.

 

Po návratu na Hlavní nádraží nás očekával král Jindřich se svou chotí a vyslechl od své družiny výsledek pátrání po Karlovi IV. Vyhodnotil úspěšnost výpravy podle nalezených stop a splněných úkolů. Vítězné družstvo obdrželo sladkou odměnu. I knoflíková hra měla své vítěze. Pak již nastalo loučení a nám nezbývá než trpělivě čekat na ohlášení dalšího, jarního výletu.

 

Na závěr vám chceme popřát krásné prožití adventního a vánočního času podle české tradice a na shledání ve zdraví v novém roce se těší,

Váš spolek Cesta Česka

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout ZDE, pro přihlášené je umožněn přístup k rozšířené verzi fotogalerie.

 

vylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytirvylet_karlstejn_deti_tabor_cesta_ceska_cesky_rytir