Navigace

 

Historie

Historická faktaPohřební průvod Karla IV., obrázek se otevře v novém okně


1378 – začal pohřební průvod nabalzamovaného těla Karla IV., kdy jeho otevřenou rakev nesli dvořané a měšťané Prahou a po tři noci byl Karel ozdobený purpurovým pláštěm a s císařskou korunou na hlavě vystaven ve třech různých pražských chrámech. Do katedrály dorazil průvod až 15. prosince 1378. Nad rakví pronesli slavnostní proslovy arcibiskup Jan Očko z Vlašimi a pařížský mistr, kanovník a scholastik pražské kapituly sv. Víta, Vojtěch Raňkův z Ježova. V nich pěli chválu na císařovu osobnost a téměř prorocky předpovídali temnou budoucnost osiřelého království i celého křesťanského světa. Po mši byly symbolicky obětovány praporce všech pod Karlovu moc spadajících zemí, a nakonec byl obětován i rytíř v plné zbroji s koněm pod baldachýnem. Jako poslední přistoupila k rakvi Alžběta Pomořanská, která obětovala svůj císařský plášť i korunu. Po pohřebních řečech a obřadech trvajících celou noc byl Karel IV. umístěn do cínové rakve a uložen do podzemního hrobu před hlavní oltář.


1918 – v Košicích byla (pod patronací maďarských úřadů) vyhlášena separatistická Slovenská ludová republika v čele s archivářem V. Dvortsákem; usilovala o odtržení východního Slovenska. Svou činnost ukončila 30. prosince po vstupu českých vojenských jednotek do Košic.


1919 – Národní shromáždění vydalo zákon o nostrifikaci akcií; celkem bylo nostrifikováno 231 společností sídlících dosud v Rakousku a Maďarsku – 180 přeložením sídla, 51 rozdělením.


1930 – dne 14. listopadu oznámil prezident T. G. Masaryk (ve svých 85 letech) úmysl abdikovat na svůj úřad; za nástupce doporučil E. Beneše. Proti této kandidatuře se postavila agrární strana (předsedou byl 19. listopadu t. r. zvolen R. Beran) a navrhla vlastního kandidáta B. Němce. V průběhu předvolebních bojů nabídl Hodža 11. prosince demisi vlády. Agrárníci zorganizovali tzv. prosincový blok.


1938 – na ustavujícím sjezdu byla z členů sociální demokracie a levicověji orientovaných národních socialistů založena Národní strana práce; vedoucími činiteli byli A. Hampl, B. Laušman, J. Nečas, tiskovým orgánem byla Národní práce. Rozešla se po 15. březnu 1939, členstvo přešlo do Národního souručenství.


1940 – dne 21. července uznala britská vláda prozatímní československou vládu v zahraničí. V Londýně byl ustaven poradní sbor prezidenta republiky a pomocný kontrolní orgán – Státní rada československá, skládající se ze zástupců politických stran v emigraci. Předsedou byl R. Bechyně (1940–1941) a P. Maxa (1941–1945). Státní rada měla několik stálých výborů a tvořilo ji nejprve 40, od listopadu 1941 50 osob. Zahajovací schůze proběhla 11. prosince 1940. Právní statut Státní rady byl doplňován.


1949 – Číhošťský zázrak: v kostele v obci Číhošť u Ledče nad Sázavou se během kázání kněze P. Josefa Toufara několikrát vychýlil křížek nad kazatelnou, což se stalo záminkou k zásahu StB. Farář P. Josef Toufar byl zatčen a vyslýchán, na následky krutého vyšetřování 25. února 1950 zemřel ve vazbě.


1959 – v Addis Abebě byla podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSR a Etiopským císařstvím.


1970 – ve dnech 10.–11. prosince byl na zasedání ÚV KSČ přijat dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ; toto zasedání definitivně uzavřelo období tzv. Pražského jara a zahájilo proces totální normalizace života celé společnosti se všemi průvodními znaky teorie a praxe neostalinismu.

         – při železniční nehodě u Řikonína na Brněnsku zahynulo 31 osob


1973 – v Praze došlo k podpisu Smlouvy o vzájemných vztazích mezi ČSSR a Spolkovou republikou Německo; smlouva odmítla jako nulitní mnichovský diktát a započala normalizaci vztahů mezi oběma státy. Téhož dne byly navázány diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.


1998 – k ozdravení české ekonomiky vyvolal V. Klaus schůzku s premiérem M. Zemanem, guvernérem ČNB J. Tošovským a předsedou ČMKOS R. Falbrem.


Zdroj:

František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech

FB Přemyslovci


V tento den se narodili:

Hermína Týrlová – (* 11. 12. 1900) česká filmová režisérka a scénáristka

Jaroslav Marvan – (* 11. 12. 1901) český herec


V tomto dni zemřeli:

Josef Kallus – († 11. 12. 1934) básník

Zdeněk Dítě – († 11. 12. 2001) český herec

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz