Navigace

 

Historie

Historická faktaKarel IV., obrázek se otevře v novém okně

1341 – ve dnech 15.–16. prosince uzavřel Karel IV. ve Vídni dohodu o vzájemné pomoci s Albrechtem II., vévodou rakouským, korutanským a štýrským.

1378 – do pohřební komory bylo před hlavní oltářem v chrámu sv. Víta, po pohřebních řečech a obřadech trvajících celou noc, uloženo v cínové rakvi tělo zesnulého císaře a krále Karla IV.
Husitské vojsko, obrázek se otevře v novém okně
1432 – z Domažlic vyrazilo patnáctičlenné husitské poselstvo v čele s Prokopem Holým a vydalo na cestu do Basileje. Po těžkých porážkách, především té u Domažlic, bylo nyní s husity, katolíky donedávna pokládanými za kacíře, poprvé jednáno jako „rovný s rovným”.1526 – dne 23. října byl na českém sněmu (sešel se 8. října) ve Svatováclavské kapli Svatovítského chrámu jednomyslně zvolen českým králem manžel princezny Anny (sestry krále Ludvíka) Ferdinand I. Habsburský (1526–1564), arcikníže rakouský (od 28. dubna 1521 regentem v Rakousích), mladší bratr španělského krále a římskoněmeckého císaře Karla V.; částí uherské šlechty byl také zvolen v Prešpurku 16. prosince t. r. uherským králem (měsíc předtím zvolen rovněž uherským králem sedmihradský vévoda Jan Zápolský). Uprostřed Evropy se zrodilo mohutné soustátí.

1740 – pruský král Fridrich II. vtrhl bez vypovězení války s třicetitisícovou armádou do Slezska; během několika dnů obsadila jeho dobře vycvičená armáda polorozbořené pevnůstky (3. ledna 1741 i Vratislav) s cílem anektovat tuto zemi Koruny české. Do začátku března se stalo Prusko pánem téměř celého Slezska. Začala tzv. první válka slezská (1740–1742).

1851 – Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu.

1918 – dne 29. listopadu začala vojenským obsazením Mostu začala likvidace sudetoněmeckých provincií; 8. prosince obsazeny Mariánské Lázně, o den později Teplice, 12. prosince padlo Ústí nad Labem, 14. prosince Liberec, 16. prosince Znojmo a o dva dny později Opava. Do konce prosince podléhalo pražské vládě celé historické území. Německá irredenta byla zlikvidována.

1921 – při návštěvě rakouského prezidenta Hainische a kancléře Schobera u prezidenta T. G. Masaryka v Lánech byla podepsána politická smlouva mezi Rakouskem a Československem. Potvrzovala vzájemnou záruku hranic a zásady neutrality. Byla uzavřena na 5 let; navazovaly na ni hospodářské úmluvy o pomoci Československa Rakousku (úvěr 500 milionů Kč).

1945 – v Praze byl ustaven Svaz brannosti; předsedou se stal generál M. Ferjenčík.

1991 – byla podepsána dohoda o přidružení ČSFR k Evropskému společenství.

1992 – Česká národní rada přijala Ústavu České republiky.

1997 – ministři zahraničí 16 členských zemí NATO podepsali v Bruselu protokoly o přistoupení ČR, Maďarska a Polska k Alianci; dokumenty se počínaje rokem 1998 stanou předmětem ratifikace v parlamentech 19 států (16 členských a 3 uchazečských).

1998 – po dramatickém průběhu a horečném vyjednávání ČSSD a ODS na základě tzv. opoziční smlouvy byla zvolena (až ve druhém kole a většinou jediného hlasu) do čela Senátu L. Benešová, místopředsedkyně ODS.

Zdroj:

František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech

FB Přemyslovci

V tento den se narodili:

Ladislav Gerendáš – (* 16. 12. 1946)

Rudolf Rokl – (* 16. 12. 1941) klavírista a skladatel

V tomto dni zemřeli:

Jiří Steimar – († 16. 12. 1968) český herec

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz