Navigace

 

Svátek

svátek slaví DoubravkaZmrzlý keř, obrázek se otevře v novém okně


Původ a význam jména

Doubravka je ženským křestním jménem slovanského původu. Pravděpodobně pochází ze slovanského slova „doubrava“. Jedná se o označení pro „dubový háj, doubí, dubinu, les“. Doubravka se tak dá významově interpretovat jako „lesní žena“.


Charakteristika

Doubravka je kouzelným slovanským jménem pro ženu s rysy víly. Právě Doubravka by dle významu svého jména měla tančit na paloučku dubového lesa nebo pít z průzračné studánky.


Odvozeniny a varianty

Doubravka je ženským křestním jménem, které existuje také ve variantě Doubrava. Nemá mužský protějšek. Domáckými mutacemi jména jsou Dobra, Doubča, Dobruše, Dobruška, Dobrunka, Doubravička nebo Doubravěnka, Doubravce se domácky říká také Dorka, Doubí, Douběnka nebo Duběnka. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině jako Dúbravka nebo v polštině jako Dąmbrówka (vysl. Dambruvka). V germánských zemích se zpravidla užívají přepisy jména jako Dubrawka nebo Dubravka.


Zdroj: http://svatky.centrum.cz/2015/leden/19

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz