Navigace

 

Historie

Historická faktaMince s motivem panovníka, obrázek se otevře v novém okně

1365 – zemřel Mikuláš II. Opavský, vnuk krále Přemysla Otakara II., opavský a ratibořský vévoda. Po svém otci Mikuláši I., druhý panující kníže z rodu opavských Přemyslovců na Opavsku, přední diplomat českého království.

1369 – zemřel Konrád Waldhauser, kazatel, spisovatel a církevní reformátor. Německý reformní kazatel, předchůdce českého reformního hnutí. Roku 1363 byl pozván Karlem IV. do Prahy a od roku 1365 se stal farářem v Týnském chrámu.

Václav Lucemburský, obrázek se otevře v novém okně

1383 – zemřel Václav Lucemburský, někdy zvaný Český, vévoda Lucemburský, brabantský a limburský, spisovatel, syn českého krále Jana Lucemburského a Beatrix Bourbonské a nejmladší (polorodý) bratr Karla IV. Dvůr lucemburského a brabantského vévody Václava hostil nejpřednější umělce své doby a proslulý kronikář Jean Froissart jej nazval „svým milostivým patronem”.


1421 – Jan Žižka poslal část vojska, aby obsadila prostor mezi Kutnou Horou a Čáslaví, který nestrategicky před několika týdny opustili Pražané, a protože se Zikmund Lucemburský se svým vojskem blíží ke Kutné Hoře.
Jan Žižka proto urychleně zabírá Kutnou Horu. Ne však vnitřní město, kterému nedůvěřoval pro velké množství protihusitsky smýšlejících obyvatel, ale formuje své postavení chráněné vozovou hradbu na její severní straně v oblasti Kouřimské brány. Nepočítal však s „Kutnohorskou nocí“, která přinesla smrt mnoha kutnohorským kališníkům. Žižka se tímto ocitá v pasti.1870 – čeští politikové v čele s F. Palackým a F. L. Riegrem podali říšskému kancléři Beustovi promemoria o zahraniční politice habsburské monarchie. Pamětní spis protestoval proti národnostnímu útisku v monarchii a žádal přeměnu monarchie na svobodnou federaci národů s právem národního sebeurčení. V zahraničně politických otázkách spis souhlasil se sjednocením Německa, protestoval však "proti násilnickému zdeptání Francie" a projevil sympatie k jižním Slovanům. Beust pamětní spis hrubě odmítl, nepředložil ho císaři ani sněmům a 14. prosince t. r. ho vrátil předkladatelům.


1918 – dne 29. listopadu začala vojenským obsazením Mostu likvidace sudetoněmeckých provincií; 8. prosince obsazeny Mariánské Lázně, o den později Teplice, 12. prosince padlo Ústí nad Labem, 14. prosince Liberec, 16. prosince Znojmo a o dva dny později Opava. Do konce prosince podléhalo pražské vládě celé historické území. Německá irredenta byla likvidována.


1944 – vydán oběžník říšského protektora, jímž nacisté povolávali českou zemědělskou mládež ročníků 1921–1923 na zákopové práce (na stavbu tzv. jihovýchodního valu u Neziderského jezera v Dolním Rakousku).


1962 – ve dnech 4.–8. prosince se konal v Praze XII. sjezd KSČ; sjezd orientoval další rozvoj československé ekonomiky na nižší tempo a na intenzifikaci průmyslu. Nepříznivý ekonomický vývoj se však nepodařilo zastavit, až do roku 1964 trval pokles národního důchodu. Novotného vedení odmítlo diskutovat o otázce rehabilitací a trvalo na stanovisku, že není třeba "nic měnit na vině Slánského a některých dalších". Nakonec však ustoupilo tlaku volajícímu po rehabilitaci. Nově sestavená zvláštní rehabilitační komise v čele s D. Kolderem zahájila svou práci.


1986 – na pražské Kampě se opět sešli mladí lidé ke vzpomínce na legendu skupiny Beatles J. Lennona; současně si připomenuli památku dvou Janů – Palacha a Zajíce; takto se scházeli na Malé Straně od roku 1985. Na okolní zdi psali hlavně verše o míru a proti válce.


1989 – prezident republiky G. Husák vyhlásil amnestii pro všechny politické vězně.


1997 – prezident V. Havel pověřil předsedu KDU-ČSL J. Luxe, aby vedl politické rozhovory směřující k sestavení nové vlády.


1998 – dne 23. října informace, že prezident V. Havel neudělí bývalému vídeňskému starostovi H. Zilkovi kvůli podezření ze spolupráce s StB navržený Řád bílého lva IV. třídy, odstartovala politickou aféru; ta byla "ukončena" Zilkovou cestou do Prahy 8. prosince 1998 a přijetím u V. Havla, který vyjádřil politování nad aférou a omluvil se H. Zilkovi za "ten díl viny, který nese jeho kancelář".


Zdroj:

František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech

FB Přemyslovci


V tento den se narodili:


Bohuslav Martinů – (* 8. 12. 1890) český hudební skladatel

František Xaver Dušek – (* 8. 12. 1731) skladatel

Karel Nový – (* 8. 12. 1890) český spisovatel


V tomto dni zemřeli:


František Pravda – († 8. 12. 1914) spisovatel

Jaroslav Stuchlík – († 8. 12. 1967) psychiatr, psychoanalytik


 
load
facebook instagram přispět darujme_cz