Navigace

 

Svátek

Kytička, autor: Pixabay


svátek slaví Ctibor, Stibor


Původ a význam jména

Ctibor (archaicky také Stibor) je mužským křestním jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova „čest“, druhá pak ze staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se tak vykládá jako „bojovník za čest“, „čestný bojovník“, „bojující za čest“ apod.


Charakteristika

Jméno Ctibor dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. Který muž by se však neměl chovat čestně? Muži jménem Ctibor to mají ve vínku a dle významu svého jména také mají odvahu o svoji čest bojovat.


Odvozeniny a varianty

Ctibor je ryze mužským křestním jménem, s archaickou variantou v podobě jména Stibor. Domácky se Ctiborovi může říkat Ctík, Bor, Borek nebo zdrobněle Ctiborek. Jméno Ctibor se užívá i u našich slovenských sousedů.


Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ctibor-129


Den matek

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. ve Velké Británii se slaví čtvrtou postní neděli, v arabských zemích 21. března, atd. V Česku se slaví, podle amerického vzoru, druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.


Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.


V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.


Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konajícího se druhou květnovou neděli.


V Československu se začal slavit tento den v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_matek


 
load
facebook instagram přispět darujme_cz