Poutní cesta Blaník–Říp

Motto: „Poznej českou zemi a sám sebe.“


Proč putovat:


 • poznávání české krajiny;
 • poznávání české a místní historie;
 • poznávání sebe sama;
 • setkávání se s lidmi;
 • vytváření si vztahu – k zemi, k lidem, k sobě.

Tipy k putování:


 • putovat může každý, s jemu vlastní motivací i cílem;
 • poutní cesta má sedm etap, každá z nich má své téma k zamyšlení;
 • doporučujeme putovat od samého začátku a v pořadí, které popisuje mapa;
 • nedoporučujeme etapy přeskakovat, zkracovat si je nebo je jít v opačném pořadí;
 • cestu je možné si rozdělit po etapách do víkendového putování nebo ji jít v několika etapách za sebou (pro dostatečné zpracování témat doporučujeme nejvíce tři etapy najednou);
 • můžete si zakoupit tištěnou mapu a Poutníkův deník;
 • na začátku a na konci každé etapy obdržíte razítko do svého deníku;
 • po celé trase je na rozcestnících KČT umístěno dvaapadesát tabulek s QR kódem, po načtení kódu QR čtečkou z chytrého mobilního telefonu se zobrazí podrobnější popis místa a cesty na webových stránkách.

Na cestu pro poutníky:


 • turistická mapa v měřítku 1 : 90 000;
 • Poutníkův deník;
 • trhací kreslená mapa jednotlivých etap;
 • kapesník na utření poutníkova potu;
 • nášivka a špendlík s logem pouti, aj.


Video – Poutní cesta Blaník–Říp očima Jirky HobelaKdo stojí za projektem:


Za myšlenkou poutní cesty stojí paní Ladislava Paterko, která je jak patronkou tohoto projektu, tak i autorkou průvodních textů a otázek k zamyšlení u jednotlivých etap. Díky jejím dlouholetým zkušenostem je Poutní cesta Blaník–Říp unikátním projektem nejen v oblasti turistiky, ale i v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje.

Poutní cestu připravili členové spolku ve svém volném čase, vedle svého zaměstnání, spolu s Klubem českých turistů, který zajistil výrobu a instalaci tabulek a jeho členové nám pomáhali i s plánováním trasy. Dále se na projektu podílejí spolupracující firmy a jednotlivci.

Financování projektu:

 • veškeré náklady, spojené s realizací Poutní cesty Blaník–Říp, jsou hrazeny z darů/příspěvků spolku Cesta Česka od přispěvatelů;
 • projekt není podpořen žádnou dotací, proto nám tento způsob financování dává svobodu v realizaci;
 • pokud se vám projekt líbí a chcete podpořit jeho další rozvíjení, můžete přispět na účet spolku 2200666295/2010;
 • veškerý zisk z map, deníků a dalších suvenýrů je použit na udržování poutní cesty a pro další rozvoj projektu.

Napsali o nás:


...Spolek Cesta Česka společně s Klubem českých turistů slavnostně otevřel Poutní cestu Blaník–Říp

Poutní cesta Blaník–Říp s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ obsahuje sedm etap a propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy.

Cesta Česka, spolek věnující se české tradici, ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) představuje Poutní cestu Blaník–Říp. Cesta byla slavnostně otevřena v neděli 13. října 2019 v prostorách bývalého refektáře Sázavského kláštera. Trasa propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy v České republice, je rozdělena do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v obci Louňovice pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.

Začátek cesty se nachází v informačním centru obce Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvolit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr.

„Je známo, že jsme národem milujícím turistiku. Naše putování propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, tedy horu Blaník se symbolikou ochrany a Říp představující zrod, počátek. Poutník navštěvuje místa, která jsou neodmyslitelně spjatá s českými dějinami a získává tak nový pohled na svou zemi a společnost, ve které žije,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. „Navíc je poutníkovi dána možnost lépe poznat sebe sama, zpracovat si určitá témata, utřídit si myšlenky či odpovědět si na otázky, týkající se jeho vztahu k ostatním i k sobě. Chůze krajinou mu v tomto úkolu pomáhá a právě tento aspekt je to, co odlišuje turistiku od putování. Máme radost, že se podařilo tuto poutní cestu otevřít pro veřejnost,“ dodal J. Chmelař. O důležitosti turistických tras v České republice pohovořil na slavnostním otevření mimo jiné též Pavel Přílepek, předseda Rady značení v Klubu českých turistů...

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz