Poutní cesta Blaník–Říp

Etapa 7: Mělník–Říp

Délka obrázek 26.0 km
Čas obrázek 7.2 hod.
Čtvrtek
28.9.
polojasno až zataženo
den: 23–27°C
noc: 11–15°C
 
Pátek
29.9.
oblačno
den: 23–27°C
noc: 11–15°C
 

Etapa 7: Mělník–Říp

Milý poutníku, vítej na poutní cestě, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Projít ji můžeš v sedmi etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. Nyní se nacházíš na poslední z nich. Putováním Tě může provést dvaapadesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy také nezbytně patří i turistická mapa v měřítku 1 : 90 000 a Poutníkův deník. Obojí je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů na trase. Šťastnou cestu! Cesta Česka


POPIS TRASY:


Mělník–zámek   Hořínský park – u mostu (1 km)  Hořín–zámek (0,7 km)  Hořín–zdymadlo (0,6 km)  odbočka na cestu ke kanálu (0,15 km) most Vrbno (1,3 km) most Zelčín (1,6 km) most Chramostek (1,7 km)  ulice Přístavní, Lužec nad Vltavou (1,3 km) ulice Šmeralova, most Lužec nad Vltavou (0,4 km) most Vraňany (2,6 km)   Mlčechvosty (2 km) → Jevín (3,8 km)  Pomoklina (1,9 km) → Ctiněves (3,5 km) → Říp (3,8 km)


Mělník je královským věnným městem, o jeho historii a pamětihodnostech se dozvíte v informačním centru na náměstí Míru. Za návštěvu stojí již zmiňovaný zámek Mělník, mělnické podzemí a studna, chrám sv. Petra a Pavla s kostnicí a vyhlídková věž, kostel sv. Ludmily, Pražská brána, radnice a regionální muzeum.

Po prohlídce města a řádném odpočinku se nám bude toto místo jen těžko opouštět, ale je čas vydat se na poslední část celého putování. Nyní máme Říp téměř po celou dobu na dohled. Vědomí, že náš cíl je blízko, nám dodá povzbuzení pro jeho dosažení a zlehčí náš krok.

U zámku se napojíme na žlutou turistickou značku, která nás provede nad vinicemi podél zámeckých zdí přes krásná vyhlídková místa – spatříme soutok Labe s Vltavou a vychutnáme si pohled na přibližující se Říp a výhledy ještě dál do kraje. Než vplujeme do zeleně parku Na Aušperku, budeme míjet sochu Karla IV. Parkem potom sestoupíme k mostu přes Labe, který přejdeme, a za ním nás brzy bude čekat další, tentokrát Hořínský park.

Vydáme se dál po žluté značce, kolem bývalé Hořínské hájenky, až do obce Hořín. Cestou, po pravé straně mezi stromy, mineme zaniklý zámecký mlýn a dojdeme až k baroknímu zámku Lobkowiczů. Celé místo je s tímto šlechtickým rodem úzce spojeno.

Se žlutým značením se rozloučíme u rozcestníku Hořín–zdymadlo – v blízkosti významné technické památky, která je součástí plavebního kanálu Mělník–Vraňany z roku 1905. V roce 2021 zde byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce celého vodního díla, díky níž můžeme nyní poutníky provést krásnou přírodou proti proudu Vltavy a s Řípem po pravici. Mělník nám ještě dýchá na záda, ale s přibývajícími kroky se nám bude stále více vzdalovat.

Po přejití historického zdymadla se vydáme vpravo, po několika málo metrech se odpojíme od cyklostezky a pokračujeme cestou lemující pravý břeh kanálu. Až do Vraňan nám mosty budou orientačními body i průvodci v odpočítávání kilometrů. U prvního z nich je možné udělat odbočku do Vrbna, kde se nachází románský kostel Povýšení sv. Kříže. V opačném případě ho podejdeme a držíme se stále rovně podél vody. 

U pilířů nedostavěného mostu se zpevněná cesta promění v travnatou a méně vyšlapanou, což nás neodradí. Před dalším mostem se stočíme vlevo až na silnici, po které most překročíme na druhý břeh kanálu. V tomto bodě se můžeme rozhodnout pro návštěvu Zooparku Zelčínobčerstvením a ubytováním.

Poté, co se ocitneme na levé straně kanálu a projdeme pod potrubím, se dál bez odbočení držíme v bezprostřední blízkosti vody na travnaté cestě, která nás přivede do obce Chramostek. Přejdeme další z mnoha nových mostů, po jeho schodech sestoupíme na příjemnou cestu a necháme se jí vést až do Lužce nad Vltavou

Zde naše kroky směřují do centra obce, ale hned po přejití železničního přejezdu zabočíme vpravo do Přístavní ulice. Na jejím konci pokračujeme vlevo k hlavní silnici, kterou přejdeme. Z tohoto místa zamíříme zleva pod most. Po naší levici míjíme garáže, za nimi se napojíme na příjemnou zpevněnou cestu vedoucí podél vody do obce Vraňany, založené Slovany kolem 6. století.

Vraňanský most zakončí naše střídání břehů. Když ho překročíme, levý břeh už neopouštíme až do místa, kde se napojíme na červené turistické značení. Dojdeme sem po příjemné pěšině lemující chaty a zahrádky, je nám dovoleno spatřit mohutný vraňanský jez a rozloučit se s vodním dílem i s Vltavou.

Červená turistická značka nás zavede k rozcestníku přímo v centru obce a bude nás provázet dál až na samý vrchol Řípu. Cestou z Mlčechvostů podejdeme nejdříve rychlostní silnici a pak procházíme převážně polními cestami do obce Jeviněves. Nad ní můžeme u dalšího rozcestníku využít odbočku k návštěvě zříceniny hradu Jevín. Teď už lesem pokračujeme kolem rozcestníku Pomoklina, s možnou odbočkou do Horních Beřkovic, rovně po červené značce až do obce Ctiněves.

Ctiněves je úzce spjata s pověstí o praotci Čechovi, jenž odsud vystoupal na horu Říp, a který je zde také údajně pohřben. Dnes se můžeme občerstvit v místní restauraci nesoucí jeho jméno, nebo navštívit místní Podřipský pivovar.

Cesta na Říp ze Ctiněvsi je poutníky pravidelně navštěvována při Pouti Českého Anděla v květnu, proto tato poslední část poutní stezky z Blaníku má své specifikum a také dalších sedm poutních zastavení včetně otázek k zamyšlení.

Doporučujeme se na tuto část cesty vydat odděleně, nebo vaše putování z Blaníku naplánovat tak, abyste se poslední den vaší cesty zúčastnili právě Poutě Českého Anděla. Při té máte možnost zažít den podle české tradice s putováním, rozjímáním, veselím i tancovačkou a také návštěvou kostela sv. Matouše ze 13. století.


Téma k zamyšlení

KAM VEDE MÉ SMĚŘOVÁNÍ

Poslední úsek našeho putování nás dovede na posvátnou horu Říp. Na místo symbolického zrození českého národa. A my se budeme zamýšlet, kam v životě směřujeme, kde se nacházíme, v jakém bodě svého vývoje jsme. Je to taková rekapitulace našich myšlenek, rozhodnutí, činů, tužeb, přání.
Téma k zamyšlení - otázky

Jaké jsou vaše nejčastější myšlenky? Jsou pozitivní, nebo negativní?

Dělá vám rozhodování potíže? Co je při rozhodování pro vás nejdůležitější – zkušenost z minula, rada blízkého člověka, vaše nálada v daném okamžiku, nebo znalost všech informací vztahujících se k tématu?

Jste hrdí na vše, co jste doposud ve svém životě vykonali? Nebo existuje něco, co byste rádi změnili?

Jsou vaše přání a touhy reálné?

Náš život není jenom o tom, co chceme my, ale také jak jsme prospěšní svým blízkým, přátelům, své zemi a jak dokážeme být nápomocní, abychom mohli říct: „Ano, jdu správným směrem.“
Pozvání od místních

Mělník a jeho kouzlo

Pokud se poutník dostane až sem, před samý cíl cesty, měl by si dát čas a prozkoumat krásy města, rozhlédnout se do kraje. Žiji zde od narození a neměnil bych. Mimo Říp, ten pozoruhodný a mystický kopec na obzoru, není široko daleko většího skvostu, než jaký skýtá vyhlídka ze starého města od věže kostela sv. Petra a Pavla. Poutníci tak mohou nalézt zbylou motivaci pro poslední kilometry, když zjistí, že cíl je již na dohled.

Pokud se poutník rozhodne vychutnat si tento pohled do kraje, tak jeho oko jistě zabloudí k soutoku dvou našich říčních titánů, Vltavy a Labe, ke starým a opuštěným říčním dokům i rušným cyklostezkám.

V neposlední řadě si jistě poutník všimne vinic, které zde mají tradici již od středověku. Kdo ví, možná kvůli tomu, že zdejší vinné sklepy byly již tehdy plné zajímavých odrůd, nechal český král a římský císař Karel IV. dovést na Mělnicko nejlepší burgundské vinařské rodiny. Jako oslavu toho, že poutník již našlapal 160 km, doporučuji přípitek zdejším vyhlášeným Rulandským modrým.

Kdo by si chtěl v Mělníku odpočinout déle, jistě neprohloupí. Vždyť které jiné město v okolí se může pochlubit tak bohatou historií sahající až k mělnické rodačce, svaté Ludmile, nebo ke kněžně Emmě známé skrze denárek, tedy měnu, kterou zde nechala razit. K této plejádě pozoruhodných žen spojených s Mělníkem je nutno zmínit i to, že naše město je od doby panování Karla IV. věnným městem českých královen.

Prožijte pěkné chvíle v Mělníce a přeji hezký zbytek cesty.

Josef Kratochvíl, senior, rodák z Mělníka

Zastavení

8 - 1

Fotogalerie

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz