Poutní cesta Blaník–Říp

Etapa 6: Stará Boleslav – Mělník

Délka obrázek 34.5 km
Čas obrázek 9.1 hod.
Pátek
22.9.
občasný déšť
den: 17–21°C
noc: 13–17°C
 
Sobota
23.9.
oblačno
den: 16–20°C
noc: 11–15°C
 

Etapa 6: Stará Boleslav – Mělník

Milý poutníku, vítej na poutní cestě, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Projít ji můžeš v sedmi etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. Nyní se nacházíš na šesté z nich. Putováním Tě může provést dvaapadesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy také nezbytně patří i turistická mapa v měřítku 1 : 90 000 a Poutníkův deník. Obojí je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů na trase. Šťastnou cestu! Cesta Česka


POPIS TRASY:


Stará Boleslav  Brandýs nad Labem – zámek (1,8 km)  U Světice (1,9 km)  Záryby (3,9 km)  Kostelec nad Labem (3,6 km)  Jiřice (3,5 km)  Lobkovice (3,3 km)  Neratovice (1,7 km)  Tuhaň (4,4 km)  Kelské Větrušice (0,8 km)  Kly (0,7 km)  Záboří (1,6 km)  Kelské Vinice (2,5 km)  Mělník – hotel Ludmila (2,3 km)  Mělník–zámek (2,3 km)


V centru města Stará Boleslav začíná další, již šestá etapa naší poutní cesty na Říp. Byla by velká škoda nevyužít příležitosti a nevydat se zde za poznáním, po stopách svatého Václava a historie s ním spojené. Bazilika sv. Václava (nejstarší křesťanské poutní místo v Čechách), knížecí kostel sv. Klimenta, městská brána, poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, barokní kaple bl. Podivena, přírodní památka Hluchov, to vše si zaslouží naši pozornost. Je možné, že část pamětihodností prochází toho času rekonstrukcí, ale alespoň máme záminku se do Staré Boleslavi opakovaně vracet. Nově tu od 1. 1. 2020 nalezneme informační centrum, které nás s poutním místem ochotně seznámí.

Od rozcestníku na autobusovém nádraží se vydáme na cestu do Brandýsa nad Labem po hlavní silnici, přes Mariánské náměstí a náměstí Svatého Václava. Pokračujeme rovně po mostě přes řeku Labe, těsně za ním odbočíme vlevo dolů do ulice Na Celné, kde pár metrů po levé straně můžeme pozdravit a zalít Lípu Českého Anděla. Ta byla vysazena na podzim roku 2018 při oslavě Prvorepublikového dne věnovanému 100 letému výročí vzniku republiky.

Jestliže jsme tento úkol splnili, pokračujeme rovně k podzámeckému mlýnu, těsně před ním odbočíme vpravo po modré značce a stoupáme dlážděnou uličkou k zámku Brandýs nad Labem s krásnou zámeckou zahradou. Tady najdeme nové infocentrum Kočárovna, které nám nabízí návštěvu dalších místních zajímavostí, jako je Oblastní muzeum, Brandýská katovna, Rudolfinka a zámecký pivovar, kostel sv. Vavřince, kostel sv. Petra, kostel Obrácení svatého Pavla, kaple sv. Rocha, aj.

Zelené značení nás provede městem od zámku až k Labi. Dalším zajímavým zastavením, hodným odpočinku, je barokní kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého a se studánkou Světice. Odtud pokračujeme k Labi a vlevo po Labské stezce.

Před vstupem do obce Záryby se odkloníme od řeky a po zeleném značení projdeme ves a zárybský les. Za nimi nás cesta provází do Kostelce nad Labem podél skladu vojenské techniky rovně ke kostelu sv. Martina. Ten obejdeme zprava a mírně klesáme na hlavní ulici vedoucí přes Mlýnský potok do centra města. Přímo na náměstí Komenského se nachází infocentrum, můžeme tu načerpat přehled o dalších místních zajímavostech, např. o založení města Přemyslem Otakarem II., o gotickém kostele sv. Víta nebo o tvrzi. Pokračujeme odsud opět po zelené značce k Labi a po jeho levém břehu do obce Jiřice.

Malebné pohledy na krajinu podél řeky nám prozrazují, že procházíme v blízkosti blatného hradiště Kozly a Starého Labe a že se blížíme do obce Lobkovice, působiště Františka Palackého, velikána národního obrození. Jeho jméno je spojeno se zámkem Lobkovice, památníkem – Kamennou knihou na břehu Labe nebo rodinnou hrobkou.

Z rozcestí v Lobkovicích pokračujeme po modrém turistickém značení až do Neratovic kolem vodní elektrárny a koupaliště. I zde se můžeme více dozvědět o místě v informačním centru na náměstí Republiky. Mezi zajímavosti města patří bezpochyby mlýn ze 14. století a kostelík sv. Vojtěcha, kde byl podle legendy zbit pražský biskup Vojtěch při návratu do Prahy ze (Staré) Boleslavi roku 987.

Přejdeme železný most a bezprostředně za ním sejdeme po schodech na pravý břeh Labe. Tam opustíme modrou turistickou značku, podejdeme most a dál pokračujeme po Labské cyklostezce. Cestou přírodní rezervací Úpor-Černínovsko zažíváme neobyčejný kontrast přírody a výhledů na neratovickou chemičku, která už je neodmyslitelnou součástí místa.

Cyklostezky se držíme dál, i když opustíme břeh Labe. Zavede nás do obce Tuhaň a dále přes Kelské Větrušice mezi poli až k rozcestníku Kly. Zde odbočíme vpravo a pokračujeme do obce Záboří. Je to jeden z méně příjemných úseků vedoucích po silnici, kdy s opatrností procházíme novou zástavbou obce až do její původní části, k rozcestníku u kostela.

V Záboří se napojíme na zelenou turistickou značku, která nám po cestě do Hoření Vinice a k rozcestníku Kelské Vinice dopřává výjimečné daleké výhledy. Dál se pomalu blížíme předměstím Mělníku a parkem před hotelem Ludmila k centru. Ještě nám zbývá zdolat poslední frekventovaný úsek přes křižovatky, než opět vplujeme do klidné parkové části s cestou vinoucí se k rozcestníku Mělník – zámek. Odměnou za dokončenou etapu nám jsou krásné výhledy na soutok Vltavy a Labe, na Říp a ještě dál.

Mělník je královským věnným městem, o jeho historii a pamětihodnostech se dozvíte v informačním centru na náměstí Míru. Za návštěvu stojí již zmiňovaný zámek Mělník, mělnické podzemí a studna, chrám sv. Petra a Pavla s kostnicí a vyhlídková věž, kostel sv. Ludmily, Pražská brána, radnice a regionální muzeum.


Téma k zamyšlení

HLEDÁNÍ ZÁMĚRU

Trasa propojuje dvě pro Čechy historicky významná města, Starou Boleslav a Mělník. Nás kromě bohaté historie a zamyšlení se nad jejím odkazem čeká ještě jeden úkol – nalézt svůj záměr. Nebo spíše alespoň porozumět tomu, co to záměr je a proč je důležité jej mít a jít si za ním. Už samotné slovo nás navádí – jde o zaměření, zacílení. Vytyčíme si úkol a jdeme si za ním. V okamžiku, kdy jej dokážeme pojmenovat a vyslovit, se záměr stává jakýmsi spouštěčem vůle, nadšení a odhodlání. Vlastností, jež jsou důležité pro dokončení díla.
Téma k zamyšlení - otázky

Umíte si stanovit záměr? Pokud ne, proč? Co vám brání? Jaká vlastnost?

Dokážete na něm udržet svou pozornost? Ne-li, proč?

Umíte být soustředění a trpěliví při jeho uskutečňování?

Dokážete se těšit na okamžik, kdy dosáhnete svého cíle?

Co je pro vás v životě hnacím motorem?

Náš hlavní záměr můžeme rozdělit do dvou částí. Můžeme mít jeden cíl, jehož chceme dosáhnout v reálném životě, a druhý záměr, který se dotýká našeho osobního rozvoje. Třeba našich vlastností, slabých či silných stránek. I vaše přání může být vaším záměrem.
Pozvání od místních

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Dvojměstí na Labi nemá jen nejdelší místopisný název v České republice. Je tu pořád živá tradice dvou našich panovníků. Jsou si blízcí, ačkoliv je dělí 1 000 let. Poslední český král Karel I. Habsburský je pokrevním příbuzným Přemyslovce Václava a oba šli ve své době proti proudu.

Václav v době, kdy pravdu prosazoval jen meč, chápal důležitost vzdělání, odmítal trest smrti a tradice vypráví, že osobně chodil pomáhat chudým a pracoval. Karel I. nastoupil na trůn v době šílenství 1. světové války, kterou nerozpoutal a kterou se snažil zastavit za každou cenu. Za krátkou dobu své vlády stačil založit, jako první panovník světa, ministerstvo pro sociální věci a zdravotnictví a chystal se přeměnit Habsburskou monarchii na federální stát.

Václava zavraždili ve Staré Boleslavi, Karla I. vyhnali ze země. Podle běžných měřítek nezažili úspěch a vítezství. Snad proto, že dokázali rozeznat, co je důležité, správné a dobré. Než bude možné navštívit zrekonstruované staroboleslavské chrámy, postůjte u obrazu, kde svatý kníže Václav, jak krásně zachycuje anglická koleda v zámku v Brandýse nad Labem, za sebou nechává v ledovém sněhu zázračné hřející stopy, a projděte místnostmi, ve kterých poslední český král Karel I. prožil nejšťastnější dobu svého života.

Mgr. Nina Nováková, středoškolská pedagožka, předsedkyně Matice staroboleslavské
Informace k putování


7 - 1

Fotogalerie

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz