Poutní cesta Říp–Blaník

Motto: „Poznej českou zemi a sám sebe.“

Pozvání:


Druhá poutní cesta začíná na hoře Říp a končí na hoře Blaník. Kdysi dal pohled z hory Říp praotci Čechovi vědomí spočinutí, naději na budoucnost svého národa, touhu budovat právě tady společný domov a radost zvelebovat tuto krajinu. My máme možnost zamyslet se nad tím, co nám skýtá obraz české krajiny, kromě její krásy, dnes. Realitu, kterou žijeme? Svou zranitelnost? Ovšem máme i možnost vstoupit do nadhledu a využít své vnímání pro nový pohled.


Vydáním se na cestu budeme poznávat nejen další část naší země jako místo, kde žijeme a kam patříme, ale i sebe sama. Nohy poutníka čeká téměř 300 km cest, stezek a pěšinek a naše já postupné odhalování a obnažování návyků a stereotypů myšlení a uvažování. Opět tedy propojení dvou našich bájných hor, opět putování nejen českou krajinou, ale i putování krajinou naší duše. Každá etapa v sobě zahrnuje otázky, nad kterými si může poutník rozjímat a díky nimž se může posouvat ve svém poznávání.


A až nás hora Blaník uvítá ve své náruči, budeme mít za sebou spoustu zážitků a prožitků z cesty a také vědomí o sobě, svých hodnotách a vědomí, kam patříme. Kéž se v nás probudí během putování touha a zájem budovat svou zem, pečovat o krajinu a tvořit domov pro další generace, jako v našich předcích.


S láskou a přáním bezpečného putování.


Ladislava PaterkoProč putovat:


 • poznávání české krajiny;
 • poznávání české a místní historie;
 • poznávání sebe sama;
 • setkávání se s lidmi;
 • vytváření si vztahu – k zemi, k lidem, k sobě.

Tipy k putování:


 • putovat může každý, s jemu vlastní motivací i cílem;
 • poutní cesta má čtyři etapy, každá z nich má své téma k zamyšlení;
 • doporučujeme putovat od samého začátku a v pořadí, které popisuje mapa;
 • nedoporučujeme etapy přeskakovat, zkracovat si je nebo je jít v opačném pořadí;
 • cestu je možné si rozdělit po etapách do víkendového putování nebo ji jít v několika etapách za sebou;
 • můžete si zakoupit tištěnou mapu a Poutníkův deník;
 • na začátku a na konci každé etapy obdržíte razítko do svého deníku;
 • po celé trase je na rozcestnících KČT umístěno osmdesát tabulek s QR kódem, po načtení kódu QR čtečkou z chytrého mobilního telefonu se zobrazí podrobnější popis místa a cesty na webových stránkách.

Na cestu pro poutníky:


 • turistická mapa v měřítku 1 : 110 000 (v přípravě);
 • Poutníkův deník;
 • trhací kreslené mapy jednotlivých etap jsou součástí Poutníkova deníku;
 • nášivka, špendlík nebo odznak s logem pouti, aj.

Vše potřebné je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů.


Kdo stojí za projektem:


Za myšlenkou poutní cesty stojí paní Ladislava Paterko, která je jak patronkou tohoto projektu, tak i autorkou průvodních textů a otázek k zamyšlení u jednotlivých etap. Díky jejím dlouholetým zkušenostem je Poutní cesta Blaník–Říp a Poutní cesta Říp–Blaník unikátním projektem nejen v oblasti turistiky, ale i v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje.

Poutní cestu připravili členové spolku ve svém volném čase, vedle svého zaměstnání, spolu s Klubem českých turistů, který zajistil výrobu a instalaci tabulek a jeho členové nám pomáhali i s plánováním trasy. Dále se na projektu podílejí spolupracující firmy a jednotlivci.

Financování projektu:


 • veškeré náklady, spojené s realizací Poutní cesty Říp–Blaník, jsou hrazeny z darů/příspěvků spolku Cesta Česka od přispěvatelů;
 • projekt není podpořen žádnou dotací, proto nám tento způsob financování dává svobodu v realizaci;
 • pokud se vám projekt líbí a chcete podpořit jeho další rozvíjení, můžete přispět na účet spolku 2200666295/2010;
 • veškerý zisk z map, deníků a dalších suvenýrů je použit na udržování poutní cesty a pro další rozvoj projektu.

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz