Poznej českou zemi a sám sebe

Sadská

Milý poutníku, vítej na dvacátémdruhém zastavení poutní cesty, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Projít ji můžeš v sedmi etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. Putováním Tě může provést dvaapadesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy také nezbytně patří i turistická mapa v měřítku 1 : 90 000 a Poutníkův deník. Obojí je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů na trase. Šťastnou cestu! Cesta Česka


Informační centrum v Sadské nám poskytne informace o atraktivitách i ubytování. V bývalém lázeňském městě můžeme navštívit kapli Panny Marie Bolestné i kostel sv. Apolináře, kde stával přemyslovský dvorec. Možnost osvěžení v létě nabízí umělé jezero v chatové oblasti.

Vydáme se k němu z Palackého náměstí po žlutém turistickém značení. U rozcestníku Sadská–jezero odbočíme doleva a nyní po změně na červené značení dojdeme mezi lány polí do obce Hradišťko. Na místním hřbitově odpočívá rodina spisovatele Bohumila Hrabala.

Téma k zamyšlení končící 4. etapy:


HLEDÁNÍ SVÝCH HODNOT A KVALIT
Trasa, která nás provede historicky zajímavými místy české země, je jako stvořená k zamyšlení se nad svými kvalitami a hodnotami. Každý má ve své povaze něco, co ho dělá dobrým člověkem, na co je hrdý, co u něj druzí obdivují, za co si ho váží. Díky čemu je výjimečný, vyhledávaný, oblíbený. A nesmíme zapomenout, že naši povahu neutvářejí jen geny, ale i prostředí, jehož jsme součástí. Není lehké objevit svou skutečnou kvalitu, protože ji poznáme, až když víme, kdo jsme. K tomu zase dojdeme studiem sebe sama. Rozhodneme-li se nastoupit na cestu sebepoznání, je hodnotou už i opravdovost našeho úmyslu. Vytrvalost, s jakou ve své pouti pokračujeme. Důvěra v sebe, že to nevzdáme. Odhodlání, s jakým jsme započali svou proměnu.


Téma k zamyšlení – otázky:


Když se vám nebo někomu z blízkých něco povede, dokážete pochválit?
Umíte vyjádřit radost, když jste obdarováni?
Dokážete upřímně projevit vděk, když je vám pomoženo?
Rozpoznáte, že vám bylo pomoženo, nebo vše berete jako svůj úspěch?
Umíte být nápomocní? Všímaví k okolí? Komunikativní? Taktní?


Téma k zamyšlení začínající 5. etapy:


OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PRIORIT
Naše nohy mají před sebou třicet pět kilometrů dlouhou cestu ze Sadské do Staré Boleslavi a naše vědomá mysl úkol nelehký. Popsat si své priority. Co to je? To, co považujeme ve svém životě za nejdůležitější. Co máme na prvním místě. To, co se nám objeví před očima, když děláme důležitá životní rozhodnutí. Na co bychom neměli nikdy zapomenout, ať jsme v jakékoli životní situaci. Každému člověku naskočí při dotazu na jeho priority odpověď typu: rodina, zdraví, práce… Člověk mnohdy vyjmenovává své priority na základě zvyklostí (co slyšel u jiných a co mu připadá ctnostné), podle své životní situace nebo v závislosti na věkovém období, v němž se nachází. Podle jakého kritéria bychom si měli stanovit své životní priority?
Zkuste si odpovědět na následující otázky:


Téma k zamyšlení – otázky:


Na čem mi opravdu záleží?
Co má pro mě skutečnou hodnotu?
Co nechci ztratit?
Pro co jsem ochotný/á překonat sám/a sebe?

A nezapomeňte, že naše priority zároveň vypovídají o nás, o tom, kdo jsme.

Pozvání od místních:


SADSKÁ

Sadská je klidné maloměsto na okraji Hrabalovy stezky. Celý náš kraj je spojen se jménem Bohumila Hrabala. Do našeho hotelu chodil pan Hrabal na pivo a poslouchal zde vyprávění původního nájemce pana Vaníčka, kterak začínal v pohostinství. Podle jeho vyprávění poté napsal svůj slavný román – Obsluhoval jsem anglického krále.
Pro mne je „citovka“ procházka ke kostelu sv. Apolináře. Jelikož se nacházíme v Polabí a navíc v těsné blízkosti Labe (cca 1 km), je to, jako kdybyste stáli na bramborové placce. Nikde nic a občas nějaká boule. Kostel stojí na jediném kopečku široko daleko a je odtud nádherný výhled po celém širokém okolí.
Kousek od kostela je i místní hřbitov, před jehož vstupem můžete posedět pod vzrostlými stromy a „kochat se“ výhledem. Ratolesti mohou hledat trilobity, neboť kostel i hřbitov stojí na skále, kde lze tyto zkameněliny najít.
Rádi vás v našem turistickém hotelu přivítáme a vynasnažíme se, aby váš odpočinek před další poutí byl co nejpříjemnější.

Ivana Nováková a kolektiv z hotelu Modrá hvězda Sadská 
load
facebook instagram přispět darujme_cz