Poznej českou zemi a sám sebe

Semice

Přišli jsme do zelinářské obce Semice, která je obklopena poli s úrodnou černozemí, na kterých najdeme různé druhy zeleniny. Jihozápadně od obce se nachází Semická hůra, která je připomínkou původního keltského či slovanského hradiště.

Nás však od rozcestníku na návsi vyvede z obce červené značení kolem Semického potoka do přírodní rezervace Vrť, kde se cesta na levém břehu Labe spojí s cyklostezkou. Řeku sledujeme k Litolskému mostu, tam vyměníme červené značení za zelenou turistickou značku a tu neopustíme až do Přerova nad Labem.


Téma k zamyšlení: 

OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PRIORIT

Naše nohy mají před sebou třicet pět kilometrů dlouhou cestu ze Sadské do Staré Boleslavi a naše vědomá mysl úkol nelehký. Popsat si své priority. Co to je? To, co považujeme ve svém životě za nejdůležitější. Co máme na prvním místě. To, co se nám objeví před očima, když děláme důležitá životní rozhodnutí. Na co bychom neměli nikdy zapomenout, ať jsme v jakékoli životní situaci. Každému člověku naskočí při dotazu na jeho priority odpověď typu: rodina, zdraví, práce… Člověk mnohdy vyjmenovává své priority na základě zvyklostí (co slyšel u jiných a co mu připadá ctnostné), podle své životní situace nebo v závislosti na věkovém období, v němž se nachází. Podle jakého kritéria bychom si měli stanovit své životní priority?

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

Na čem mi opravdu záleží?

Co má pro mě skutečnou hodnotu?

Co nechci ztratit?

Pro co jsem ochotný/á překonat sám/a sebe?

A nezapomeňte, že naše priority zároveň vypovídají o nás, o tom, kdo jsme.Téma k zamyšlení
OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PRIORIT
Naše nohy mají před sebou třicet pět kilometrů dlouhou cestu ze Sadské do Staré Boleslavi a naše vědomá mysl úkol nelehký. Popsat si své priority. Co to je? To, co považujeme ve svém životě za nejdůležitější. Co máme na prvním místě. To, co se nám objeví
6 - 1

Fotogalerie

 
load
facebook instagram přispět darujme_cz