Historie

Historie

Historická fakta

 

 

 

 

1252 – dne 8. dubna se po předchozím zasnoubení (11. února) konal sňatek Přemysla (tehdy devatenáctiletého) s mnohem starší (snad již padesátiletou) Markétou Babenberskou (sestrou vévody Fridricha Babenberského a vdovou po římskoněmeckém králi Jindřichovi VII.) v rakouském Hainburgu; nerovným sňatkem posílil Přemysl své nároky na babenberské dědictví (typický středověký „sňatek z rozumu a vypočítavosti“)

           – léto – Přemyslův soupeř v boji o babenberské dědictví, uherský král Béla IV., vpadl do Rakous a na Moravu, kde vydrancoval mnoho vesnic a klášterů

 

 

 

 

 

 

 

1431 – Kutnohorský sněm zvolil 12 zemských „vládců“ z jednotlivých husitských směrů; současně navrhl vyslat do Polska misi

           – únor–květen – spanilá jízda Husitů do Horní Lužice

 

1566 – zemřel Jan starší Hodějovský z Hodějova, šlechtic, mecenáš, místosudí Českého království a významný představitel okruhu latinsky píšících humanistů v českých zemích v 16. století; ze svého zámku Řepice učinil jedno z hlavních center humanismu v Čechách, kdy kolem sebe soustřeďoval mnoho humanistických spisovatelů a básníků např. Tadeáše Hájka z Hájku, Václava Hájka z Libočan, kronikáře Martina Kuthena ze Šprinsberka, Mikuláše Konáče z Hodiškova, jakož i mnohé latinsky píšící spisovatele, např. Matouše Kolína z Chotěřiny či Tomáše Mitise, nebo další právníky a učené literáty

 

1633 – Valdštejnův válečný soud v Praze odsoudil 16 obviněných důstojníků jeho vojska za dezerci v bitvě u Lützenu k trestu smrti; Staroměstské náměstí před radnicí se stalo svědkem jejich popravy

 

1790 – představitelé české šlechty (na šedesát aristokratů) zaslali „stížný list“ císaři, v němž požadovali obnovení stavovského zemského zřízení

 

1899 – mladočeši vydali Provolání k národu českému, v němž nabádali k zdrženlivosti, volajíce po „jednotě“; „strachem před německou levicí“, která v případě nástupu k moci by mohla nastolit mnohem „horší“ poměry, zdůvodňovali mladočeši svůj provládní postoj, trvajíce na dosavadní parlamentní konstelaci; za to získali Češi řadu drobných subvencí – na střední školy v Prostějově, Mladé Boleslavi, Poličce, na českou techniku v Brně, na regulaci Vltavy, restauraci Vlašského dvora v Kutné Hoře apod.

 

1919 – V Bratislavě vypukla politická stávka proti Šrobárově „vládě“; k první stávce došlo již 4. února při jejím příchodu do města

 

1946 – skupina třinácti amerických vojáků se zmocnila 32 beden z prostoru u Štěchovic, poblíž soutoku Sázavy a Vltavy, a odvezla je do Německa; jednalo se údajně o spisy gestapa, Sicherheitsdienstu a K. H. Franka; na základě československého protestu bylo 30 beden 2. března t. r. vráceno; kolem tzv. štěchovického archivu zůstává řada nezodpovězených otázek; mezi dokumenty měl být údajně seznam 60 tisíc konfidentů

 

1991 – v Brně zasedal „kulatý stůl“, kde se zvažovala možnost vytvoření samostatné „moravskoslezské ústavy“

 

 

Zdroj: František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech a FB stránka Přemyslovci

 

 

V tento den se narodili:

 

Eduard Ingriš – (* 11. 2. 1905) hudební skladatel

Jaroslav Brůha – (* 11. 2. 1889) sochař

Josef Václav Síla – (* 11. 2. 1908) malíř

Richard Kubla – (* 11. 2. 1890) pěvec

Rudolf Firkušný – (* 11. 2. 1912) český klavírista světového jména

Velen Fanderlík – (* 11. 2. 1907) skautský činovník

Zdeněk Burian – (* 11. 2. 1905) český malíř a ilustrátor

 

 

V tomto dni zemřeli:

 

František Směja – († 11. 2. 1986) spisovatel

Jára Pospíšil – († 11. 2. 1979) český operetní zpěvák a herec

Jindřich Praveček ml. – († 11. 2. 2000) skladatel

Jindřich Praveček st. – († 11. 2. 1969) skladatel

Leopold Eugen Měchura – († 11. 2. 1870) skladatel

Míla Myslíková –(† 11. 2. 2005) herečka

Miloslav Seeman – († 11. 2. 1975) lékař

Pavel Novák – († 11. 2. 2009) zpěvák

Rudolf Fábry – († 11. 2. 1982) spisovatel

Václav Trégl – († 11. 2. 1979) český herec

Vladimír Preininger – († 11. 2. 1901) hygienik

 

Zdroj: www.jmenasvatky.cz/kdy-ma-svatek-Bo%C5%BEena