Historie

Historie

Historická fakta

 

1310 – dne 28. listopadu dosáhlo vojsko Jana Lucemburského městských bran Prahy, dne 3. prosince byla Praha dobyta; krátce nato (9. prosince) se Jindřich Korutanský s Annou odebral do Tyrol; Jindřich užíval až do své smrti (2. dubna 1335) titulu „král český a polský“

 

1633 – dne 30. listopadu překročila část Valdštejnova vojska (nedokonale zásobovaná a vyzbrojená) pod velením Ottavia Piccolominiho českobavorskou hranici s cílem provést rychlou operaci proti Švédům; zastavila se ve Fürthu; už 3. prosince však nastal ústup tohoto jízdního sboru zpět do Čech; ve Vídni nastalo zděšení

 

1633prosinec – Valdštejn se znovu pokusil o navázání tajných jednání, ale narazil na nedůvěru u saského vojevůdce Arnima a také u švédského generála Bernarda Výmarského

 

1799 – zavedena tzv. daň třídní na všechny příjmy obyvatelstva; u vrchnosti činila 45 %, u poddaných 15 %, u Židů 30 % a ostatní (podnikatelé, živnostníci) odváděli dle velikosti příjmů daň od 2,5 % do 20 %

 

1800konec prosince – studentský prapor Karlovy České legie vytáhl z Prahy k Domažlicím, aby se pokusil zastavit postup francouzských vojsk vedených generálem Moreau, která 3. prosince t. r. připravila neschopnému arcivévodovi Janovi těžkou porážku u bavorského Hohenlindenu; uzavřeno příměří mezi Rakouskem a Francií

 

1905 – na jednání sboru důvěrníků agrární strany byl přijat požadavek všeobecného, tajného, přímého a rovného hlasovacího práva; hlavním iniciátorem této „realistické“ agrární politiky byl hostivařský statkář A. Švehla (prosadil se proti K. Práškovi), čímž se začala uplatňovat ideologie „venkova jako jedné rodiny“

 

1918 – pogrom v židovském ghettu v Holešově, při němž byli vojáky Československé armády zastřeleni Heřman Grünbaum a Hugo Gretzer, shodou okolností jejich bývalí spolubojovníci, kteří se jen nedávno vrátili z bojů v 1. světové válce

 

1952 – ve dnech 20.–27. listopadu proběhl před senátem Státního soudu v Praze podle předem připraveného scénáře proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s R. Slánským, bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ; proces měl velkou publicitu v rozhlase i v denním tisku, na 10 500 rezolucí ze závodů, úřadů a z jiných pracovišť žádalo nejpřísnější tresty; rozsudky, ve kterých figurovala v různých obměnách obvinění z velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady, byly podle plánu vyneseny takto: 11 trestů smrti (R. Slánský, B. Geminder, L. Frejka, J. Frank, V. Clementis, B. Reicin, K. Šváb, R. Margolius, O. Fischl, O. Šling a A. Simone) a 3 doživotní vězení (E. Löbl, A. London, V. Hajdů); odsouzení se neodvolali (jejich žádosti o milost nebylo vyhověno); dne 3. prosince 1952 byl nad odsouzenými trest smrti vykonán

 

1964 – v Moskvě byla podepsána dohoda o výstavbě plynovodu ze SSSR do Československa

 

1987 – Federální vláda schválila návrh zákona o sociálním zabezpečení s cílem zvýšit diferencovaně vyplácené důchody a zároveň posílit hledisko zásluhovosti při vyměřování důchodů

 

1989 – dne 28. listopadu proběhlo nové (dvouhodinové) jednání delegací federální vlády a OF (L. Adamec a V. Havel); premiér Adamec přislíbil vytvořit do 3. prosince novou vládu; A. Indra se vzdal funkce předsedy Federálního shromáždění

         – dne 3. prosince sestavil L. Adamec novou rekonstruovanou federální vládu, v níž bylo osm nových ministrů (z toho 3 za KSČ); složení reorganizované vlády bylo pro OF zcela nepřijatelné (z 21 členů bylo 16 zástupců KSČ, po jednom ministru za lidovce a socialisty a tři nestraníci); současně vláda označila vstup vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 za porušení norem vztahů mezi suverénními státy a navrhla sovětské vládě zahájit jednání o stažení sovětských vojsk z území ČSSR; byla založena Obec spisovatelů sdružující na 400 českých a moravských dramatiků, spisovatelů, básníků a kritiků; předsedou byl zvolen V. Havel; byla ustavena Křesťansko-demokratická strana (KDS) jako nadkonfesní strana pravého středu a konzervativně křesťanského zaměření; na ustavující konferenci 26. prosinci t. r. byl zvolen do čela KDS V. Benda

 

1994 – bylo uzavřeno poslední (6. kolo) druhé vlny kuponové privatizace

 

Zdroj: František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech

 

V tento den se narodili:

 

Bohuslav Balbín – (* 3. 12. 1621) český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog

Olga Scheinpflugová – (* 3. 12. 1902) česká herečka

 

V tomto dni zemřeli:

 

Anna Forchheimová – Rajská – († 3. 12. 1903) herečka

 

Zdroj: www.jmenasvatky.cz/kdy-ma-svatek-Svatoslav