Spolupracujeme

Spolupracujeme...

 

Připomíná nám hodnoty češství a vlastenectví.

Je nám inspirací k soudržnosti, propojení a spolupráci.

Posiluje v nás hrdost k České zemi, k našemu skutečnému domovu.

 

 

        Ondřej a Simona Dostálovi

 

 

Spolupráce na grafice pro spolek Cesta Česka. 

Partnerství při přípravě a realizaci Poutní stezky Blaník–Říp.
 Partnerství při seznámení s Poutní cestou Blaník–Říp. 
      Partnerství při seznámení s Poutní cestou Blaník–Říp.

 

 

 

Partnerství při propagaci Poutní cesty Blaník–Říp.
Partnerství při propagaci Poutní cesty Blaník–Říp.