Spolupracujeme

Spolupracujeme...

 

Připomíná nám hodnoty češství a vlastenectví.

Je nám inspirací k soudržnosti, propojení a spolupráci.

Posiluje v nás hrdost k České zemi, k našemu skutečnému domovu.

 

 

            Ondřej a Simona Dostálovi

 

 

Spolupráce na grafice pro spolek Cesta Česka. 

Partnerství při přípravě a realizaci nové poutní stezky.