Putování na Říp - Uvítání poutníka

O poutní stezce ze Ctiněvsi na Říp

 

Říp je místo, kde se rozhodlo o tom, kde Češi budou doma. Je tedy pro Čechy jednoznačným symbolem domova, kde může každý procítit sounáležitost se svou zemí a společností, ve které žije. Proto existuje rčení, že každý Čech by měl alespoň jednou v životě na Říp vystoupat.

 

Tento, podle nás nejpodstatnější, aspekt naší nejposvátnější hory není na Řípu nijak zvlášť zdůrazněn a samotný výstup po silnici není ničím, co by v člověku zanechalo silný dojem. Z těchto důvodů jsme vytvořili poutní stezku, aby sloužila Čechům, které na Říp přitáhne právě záměr splnit si svou „povinnost“. Stezka má nenásilnou a dobrovolnou formou vést poutníka určitou introspekcí, procesem tematicky cíleného sebepoznávání. Tato stezka není náboženská, týká se jen české země – našeho domova. Má poutníka vést k zamyšlení nad jeho vztahem k domovu, k naší vlasti. Chceme, aby Češi měli zájem o svou zemi a chtěli pro ni sami něco dělat.

 

Z Jiráskových Starých pověstí českých každý ví, že z Řípu praotec Čech spatřil zemi mlékem a strdím oplývající a že podle jeho jména byla pojmenována i naše země. Podle legendy přišel Čech z jihovýchodu, tedy ze směru, kde leží vesnice Ctiněves. Tam někde je údajně praotec Čech také pochován, ovšem jeho hrob nebo mohyla nalezena nebyla. I tak je ale Ctiněves ideálním místem, kde začít pouť. Ze Ctiněvsi vede na Říp navíc krásná cesta okolo pramene Hamloufu, který (jak jinak) vytvořil praotec Čech zaražením své hole, když při výstupu na Říp dostal žízeň. Pro stezku jsme využili lesní cestu, která vede po úpatí okolo celého Řípu, a poutník tak obchází horu ve směru hodinových ručiček. Když se pak cesta zakreslí na mapu, připomíná poutnickou nebo pastýřskou berlu. Tu jsme proto zvolili za symbol naší poutě.

 

Náš spolek každoročně okolo 20. května pořádá Pouť Českého Anděla, která nabízí jedinečné spojení vnitřního prožitku v tichu s veselou zábavou. Pro rozjímání je čas během chůze ze Ctiněvsi na Říp a zpět a po návratu zpět do Ctiněvsi čeká na poutníky pestrý doprovodný program na návsi a večer taneční zábava. Poutní cesta mívá sedm dočasně umístěných zastavení, která jsou poutníkům inspirací k zamyšlení. Chceme, aby si tuto stezku mohl projít každý, kdo sem zamíří v kteroukoli roční dobu. Bohužel se nám nepodařilo u stezky umístit trvalá poutní zastavení (Říp je národní kulturní památka), proto jsme vytvořili virtuální stezku s mapou, kterou si každý může buď vytisknout, nebo vzít s sebou v mobilním telefonu.


MILÝ POUTNÍKU,

 

KAŽDÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE VĚDĚT, KAM PATŘÍ. KAŽDÝ Z NÁS POTŘEBUJE DOMOV. 

ŘÍP JE OD NEPAMĚTI SYMBOLEM DOMOVA ČESKÉHO NÁRODA, PROTO VÝSTUP NA ŘÍP SKÝTÁ MOŽNOST PROCÍTIT 

SOUNÁLEŽITOST S ČESKÝM NÁRODEM A LÁSKU K ČESKÉ ZEMI. VYSTOUPEJ NA ŘÍP TOUTO POUTNÍ STEZKOU

A NECH SE VÉST K ROZJÍMÁNÍ O DOMOVĚ A TVÉM VZTAHU K NĚMU. 

 

ŠŤASTNOU CESTU!

 

přejít na interaktivní mapu poutě: