Pranostika

sv. Juliány , panny a mučednice v Malé Asii (+ asi 303)Zima


Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.


O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

O svaté Juliáně schovej sáně.