Svátky

Svátky

svátek slaví Božena

 

 

Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Božena je slovanského původu. Má význam „blahoslavená“, „bohem obdařená“ či „bohem milovaná“, potažmo pak také „požehnaná“, „blažená“. Význam jména je patrný již na první pohled. Koncovka -ena v češtině vyjadřuje vlastnost základního jména, tedy v případě jména Božena vlastnost křesťanského Boha. Významově je tak jméno Božena příbuzné s latinskými jmény Benedikta, Theodora nebo Beatrix.

 

Charakteristika

Božena je oblíbeným jménem našich babiček. Je také spojeno se slavným českým románem Babička, jehož autorkou byla spisovatelka jménem právě Božena – Božena Němcová

 

Odvozeniny a varianty

Božena je ryze ženským jménem, které je příbuzné s latinskými jmény Benedikta, Theodora nebo Beatrix, Beáta. Domáckými podobami jména jsou Bóža nebo Boženka.

 

 

Světový den nemocných

Světové den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, který je památným dnem, více než 150 let starým. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14-ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

 

Evropský den linky 112 si připomínáme 11. února. Na toto jednotné evropské tísňové číslo se dovoláte na telefonní centra hasičských záchranných sborů v krajích, které je provozují. Technologie center propojuje základní složky integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. Navíc na stejné číslo přivoláte pomoc i ve všech státech Evropské unie.

 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/bozena-41