Svátky

Svátky

svátek slaví Denisa, Denis

 

Denisa

 

Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Denisa má stejný původ jako mužské jméno Denis. Obě jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýsos, který byl bohem vína. Překládá se pak jako „božské dítě“, „bůh vína“ nebo „zasvěcená bohu vína“. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzštiny. Jméno Denisa se ve staročeštině užívá jako Diviška.

 

Charakteristika

Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno, jeho význam je s vínem nedílně spojený. Denisa se překládá jako božské dítě, jistě je i božskou ženou.

 

Odvozeniny a varianty

Ženské křestní jméno Denisa má i svůj mužský protějšek ve jménu Denis. Staročeská podoba jména je Diviška, přejatou variantou pak Dionýzie. Jméno se domácky užívá jako Deni, Denis, Denča, Deňule, Denuš, Denda, zdrobněle pak Deniska, Denička, Deninka, Desinka, Denuška nebo Deňulka. Jméno se užívá také ve slovenštině, španělštině nebo srbochorvatštině. Anglická, německá, francouzská i holandská verze jména je Denise, ruská Denisija.

 

 

 

Denis

 

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Denis má původ v hebrejštině, to platí i o jeho ženském protějšku Denisa. Vychází z řeckého jména Dionýz. Jméno se vyvinulo od řeckého boha vína jménem Dionýsos, významově se tak překládá jako „bůh vína“, „zasvěcený bohu vína“ nebo „božské dítě“. Jméno se do češtiny dostalo pravděpodobně přes francouzštinu. Staročeská podoba jména je Diviš.

 

Charakteristika

Denis je moderním mužským jménem s prastarým původem. Nese v sobě božskou urozenost i francouzskou eleganci. Denis je božským mužem, dle významu svého jména by měl být i znalcem dobrého vína.

 

Odvozeniny a varianty

Mužské křestní jméno Denis existuje i v ženské variantě jako Denisa. Staročesky se jméno užívá jako Diviš. Domácky se užívají varianty jména jako Deny, Den, Nis, Deník, Denda, Dendy, zdrobněle pak Denisek nebo Denísek. Jméno Denis se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině nebo francouzštině (zde i ve variantě Denys). Anglická verze jména je vedle Denis také Dennis, německá Dionys, italská a španělská Dionisio. Polština jméno zná jako Dionizy, maďarština jako Dénes.

 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/denisa-254