Svátky

Svátky

svátek slaví Matylda, Rút

 

Matylda

 

Původ a význam jména

Matylda je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov − „math” s významem „síla” či „moc” a „hildi” s významem „boj”. Jméno Matylda se tak překládá jako „mocná bojovnice”, „mající sílu v boji”.

 

Odvozeniny a varianty

Ženské křestní jméno Matylda nemá mužský protějšek. Variantou jména je i Matilda. Významově je příbuzné se jménem Hilda. Domácky se jméno užívá jako Maty, Máťa, Matyla, Tylka, Tylda apod. Jméno se jako Matilda vyskytuje i na Slovensku nebo v Rusku. Anglickými verzemi jména jsou Matilda, také Mathilda, Maud nebo Maude, německými pak Mathilda, Mathilde nebo Mechtild. Španělskou podobou jména je Matilde, tuto verzi zná i italština společně s verzí Matelda.

 

Rút

 

Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Rút i jeho kratší verze Rut pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla zřejmě z hebrejského slova „r(e)úth” s významem „přátelství”. Jméno Rút se tak překládá jako „přítelkyně”.

 

Charakteristika

Originální jméno Rút nám zní silně vzdáleně, jeho nositelka je však přátelská a otevřená, takové vlastnosti jí dává právě její jméno.

 

Odvozeniny a varianty

Ženské křestní jméno Rút nemá mužský protějšek. Vyskytuje se také ve zkrácené verzi Rut nebo variantě Ruth. Domácky se jméno může užívat jako Rúta, Rútka, Rútička, Rútinka, Rutuška aj. Jméno se v češtině vyskytuje zřídka, v zahraničí je však oblíbené, především jako Ruth. Jméno Ruth užívá například angličtina, také francouzština, italština, dánština nebo holandština, příp. němčina, kde ho najdeme i v mutaci Rut. Jméno Ruth a Rut zná i norština nebo švédština. Španělé jméno užívají ve verzi Rut. Ruskou podobou jména je Ruf, polskou Rut, také Ruth či Ruta. Jméno najdeme i u našich slovenských sousedů − jako Rút.

 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/matylda-971