Téma

 

 

Motto „Kdo se nepoučí z historie, je nucen ji opakovat“ přesně vyjadřuje jedno z nosných témat našeho spolku.

 

 

Historie nám pomáhá lépe vnímat realitu, umožňuje srovnání minulosti se současností, přináší nám inspiraci, co v minulosti fungovalo a co ne, dává nám možnost ponaučit se z historické zkušenosti. Historie byla kdysi přítomností a přítomnost byla kdysi budoucností. Dnes tvoříme budoucnost.

 

Není třeba ztrácet čas opakováním stále stejných chyb. S úctou k našim předkům a k jejich zkušenostem máme dnes možnost vyzkoušet jinou cestu.

 

Poznáváním naší historie se dostáváme k uvědomění si vlastních kořenů, tradice a skutečných hodnot českého národa a české země. Teprve s tímto základem můžeme začít tvořit záměr pro naši společnost a máme možnost procítit hrdost na to, že v Česku je náš domov.

 

„Rozmlouváme o české historii a snažíme se ji zbavit letitých ideologických nánosů, polopravd a dokonce lží. Jde nám o to pochopit české dějiny v jejich celistvosti, v jejich rozporech vnitřních i vnějších. Vždy jsme byli součástí historického vývoje Evropy a možná s překvapením zjišťujeme, jak v některých údobích významnou.“

 

Milan Jelínek