Tiskové Zprávy

putovani_ceskou_krajinou
Poutní cesta Blaník–Říp
putovaní_ceskou_krajinou, Tisková Zpráva
14.10.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Spolek Cesta Česka společně s Klubem českých turistů slavnostně otevřel Poutní cestu Blaník–Říp

 

 

Poutní cesta Blaník–Říp s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ obsahuje sedm etap a propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy.

 

 

Praha, 14. října 2019 – Cesta Česka, spolek věnující se české tradici, ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) představuje Poutní cestu Blaník–Říp. Cesta byla slavnostně otevřena v neděli 13. října 2019 v prostorách bývalého refektáře Sázavského kláštera. Trasa propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy v České republice, je rozdělena do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v obci Louňovice pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.

 

Začátek cesty se nachází v informačním centru obce Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvolit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr.

 

„Je známo, že jsme národem milujícím turistiku. Naše putování propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, tedy horu Blaník se symbolikou ochrany a Říp představující zrod, počátek. Poutník navštěvuje místa, která jsou neodmyslitelně spjatá s českými dějinami a získává tak nový pohled na svou zemi a společnost, ve které žije,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. „Navíc je poutníkovi dána možnost lépe poznat sebe sama, zpracovat si určitá témata, utřídit si myšlenky či odpovědět si na otázky, týkající se jeho vztahu k ostatním i k sobě. Chůze krajinou mu v tomto úkolu pomáhá a právě tento aspekt je to, co odlišuje turistiku od putování. Máme radost, že se podařilo tuto poutní cestu otevřít pro veřejnost,“ dodal J. Chmelař. O důležitosti turistických tras v České republice pohovořil na slavnostním otevření mimo jiné též Pavel Přílepek, předseda Rady značení v Klubu českých turistů.

 

O spolku Cesta Česka

Cesta Česka působí od roku 2014. Spolek se věnuje projektům zaměřeným na smysluplné využití volného času a na seznamování lidí s českou tradicí a historií. Mezi aktivity spolku patří například pořádání výletů a letních táborů pro děti, organizace historických přednášek, Pouť Českého Anděla a nyní též realizace poutních cest v České republice. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz.

 

O Klubu českých turistů

Klub českých turistů (KČT) byl založen v roce 1888. KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky. Hlavními činnostmi KČT je vytvářet všestranný turistický a sportovní program, podporovaný jako celoživotní aktivita, vytvářet podmínky pro bezpečný a volný pohyb v přírodě, značení a údržbu sítě turistických značených tras, ochrana přírody a krajiny, péče o kulturní památky, pořádat turistické akce, rozvíjet tradice KČT a propagaci turistiky jako činnosti poznávací i sportovní pro nejširší veřejnost. Více informací naleznete na adrese: www.kct.cz.

 

 

PR kontakt:                                                                                              Cesta Česka, z. s. kontakt:

Ing. Jana Cenefelsová                                                                             RNDr. Jindřich Chmelař, PhD.

tel.: +420 731 455 066                                                                             tel.: +420 728 279 894 

jana.cenefelsova@srdceprocesko.cz                                                jindrich.chmelar@cestaceska.cz    

 

poutni_cesta_blanik_rippoutni_cesta_banik_rippoutni_cesta_banik_rippoutni_cesta_banik_rip
ikona-zapisnik-cesta-ceska
Pouť Českého Anděla 2019
pout-ceskeho-andela-2019, Tisková Zpráva
15.5.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Spolek Cesta Česka pořádá 5. ročník Poutě Českého Anděla na horu Říp

 

  • Stovky poutníků se již tradičně vydají na Pouť a následně se účastní pouťového veselí v obci Ctiněves
  • Organizátoři připravili bohatý doprovodný program pro účastníky všech věkových kategorií

 

Praha, 15. května 2019 – Cesta Česka, spolek věnující se české tradici, oznamuje termín 5. ročníku Poutě Českého Anděla. Pouť, kterou spolek pořádá za podpory obce Ctiněves, se uskuteční v sobotu 18. května 2019. Akce bude zahájena v 10 hod ve Ctiněvsi na návsi, odkud se poté účastníci vydají na horu Říp a zpět. Od 13 do 18 hod bude v obci připraven bohatý doprovodný program, na který od 19 hod navazuje taneční zábava v restauraci U praotce Čecha. Pouť je určena pro všechny věkové kategorie a každoročně se jí účastní stovky poutníků z celé republiky.

 

Program akce je rozdělen na dvě části. Během dopoledne putují účastníci po cestě se sedmi zastaveními a v délce necelých pěti kilometrů. Pouť začíná v obci Ctiněves, tedy v místě, kudy vedla cesta praotce Čecha na Říp a kde je podle pověsti také pohřben. Pokračuje přes pramen Hamlouf na Říp až pod rotundu svatého Jiří. V obci je možné navštívit kostel svatého Matouše ze 13. století. Putování bude zakončeno zpět na návsi, kde je pro účastníky každého věku připraven bohatý doprovodný program.

 

V rámci odpoledního zábavného programu vystoupí jako již každoročně několik umělců a kapel, uskuteční se například dvě představení loutkového divadla aj. Mezi řemeslnými stánky s tvořivými dílnami a ukázkami lidových řemesel se představí i několik výrobců oceněných značkou Regionální produkt Jizerské hory. Zájemci si budou moci vyzkoušet malování na sklo, vykování hřebíku, ozdobení perníku apod. Pro nejmladší jsou zde připraveny atrakce včetně kolotoče. Budou zajištěny různé druhy občerstvení od domácí zmrzliny až po steaky ze zvěřiny od místních myslivců, výběr piv z Podřipského rodinného pivovaru a další. Pouť bude zakončena taneční zábavou v sále hostince U praotce Čecha od 19 hod, na které vystoupí kapela NEON Band a uskuteční se i oblíbená tombola s hodnotnými cenami.

 

„Těší nás, že zájem o pouť každým rokem roste. Lidé sem přijíždí nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálených koutů naší země,“ říká Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. „Naše Pouť navazuje na tradiční pojetí poutí, které spojovaly duchovní prožitek v průběhu putování a světské veselí na jeho konci. V Pouti Českého Anděla nabízíme návštěvníkům/poutníkům možnost rozjímat o domovu a jejich vztahu k němu. To vše během výstupu na horu Říp, která je pro Čechy symbolem domova. Těšíme se na další ročník poutě, na poutníky a i nové účastníky, které tímto srdečně zveme. Věříme, že se akce jako každoročně povede.“

 

Parkování je zajištěno v obci na vyznačeném parkovišti. Pro zájemce připravili organizátoři speciální hromadnou přepravu autobusem Praha – Ctiněves - Praha. Odjezd z Prahy je v 9 hod ze zastávky MHD Kobylisy (ul. Pod Sídlištěm naproti Katastrálnímu úřadu), odjezd zpět ze Ctiněvsi je v časech 18:30 hod a 22:30 hod. Více informací včetně formuláře pro objednání a platbu za dopravu je k dispozici na stránce www.cestaceska.cz/pout-2019. Účastníci mohou též využít spojů hromadné dopravy - autobusem do zastávky Ctiněves či vlakem do zastávky Ctiněves žel. St. (více informací zde.).

 

O spolku Cesta Česka

Cesta Česka působí od roku 2014. Spolek se věnuje projektům zaměřeným na smysluplné využití volného času a na seznamování lidí s českou tradicí a historií. Mezi aktivity spolku patří například pořádání výletů a letních táborů pro děti, pořádání historických přednášek, a v neposlední řadě právě Pouť Českého Anděla. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz.

 

PR kontakt:                                                                          Cesta Česka, z.s. kontakt:

Ing. Jana Cenefelsová                                                          RNDr. Jindřich Chmelař, PhD.

tel: +420 731 455 066                                                           tel.: +420 728 279 894  

jana.cenefelsova@srdceprocesko.cz                                   jindrich.chmelar@cestaceska.cz    

tema/pout-ceskeho-andela
Pouť Českého Anděla 2017
Tisková Zpráva, Pouť Českého Anděla
26. 5. 2017

V sobotu dne 20. května se ve Ctiněvsi, v krásné vesnici pod Řípem, uskutečnil třetí ročník Poutě Českého Anděla, který opět uspořádal spolek Cesta Česka. Akce začala v 10.00 hodin na ctiněveském fotbalovém hřišti, kdy předseda spolku Jindřich Chmelař přivítal účastníky. Všichni si zazpívali neoficiální hymnu Poutě Českého Anděla, písničku Čechy krásné, Čechy mé. Předzpívávání se ujaly Pavla Brtníková a Elin Špidlová, která ještě připomněla příhodu, díky níž získala Pouť svou vlastní hymnu. Poté Jindřich Chmelař představil Pouť a její smysl a vysvětlil, jak se má putovat. Než poutníci vyrazili, společně zazpívali českou národní hymnu. Tento silný okamžik, s obrazem Řípu v pozadí, naladil poutníky na cestu, jejímž smyslem je umožnit poutníkům zamyslet se nad tím, co pro ně znamená domov, jaký mají vztah ke své zemi a jestli něco dělají nebo chtějí dělat pro svou společnost.

 

Motto letošní poutě znělo: „Stoupej vzhůru, s vědomím, odkud vycházíš.“ Motto krásně vystihuje smysl vlastenectví – je třeba vytrvale usilovat o lepší budoucnost, ale musíme mít na paměti, jaké jsou naše kořeny a jaká je naše realita. V duchu této myšlenky se nesl i text malé knížečky, kterou spolek Cesta Česka na místě nabízel spolu s dalšími tištěnými materiály, představujícími filozofii a aktivity spolku.

 

Okolo druhé hodiny odpolední se začali vracet první poutníci. Na místě je čekalo občerstvení a pestrý odpolední program. Přítomní mohli sledovat ukázku hasičského zásahu, kterou předvedl oddíl mladých hasičů z Černoučku, ukázku lovecké kynologie v režii Mysliveckého spolku Ctiněves – Černouček, nebo si mohli zazpívat známé písničky spolu s folkovým zpěvákem Honzou Vopařilem. Dětem se nejvíce líbily dvě loutkové pohádky v podání Kočovného divadla Rózy Blechové. Některé děti si také vyrobily větrníky v tvořivé dílničce zajištěné spolkem Víla Izerína a zkusily si vyrobit medové perníčky u paní Jiřiny Šustrové, která ve svém stánku představila některé výrobky tradiční lidové tvorby z Podřipska.

 

Když se odpoledne nachýlilo, zbylí návštěvníci Poutě se přesunuli do sálu místního hostince U praotce Čecha, kde až do pozdních nočních hodin hrála k tanci skupina Neon Band. Kdo tam byl, tak ví, že se tančilo celý večer, až do konce. Tak byl zakončen krásný den, který začal v tichém rozjímání a skončil veselou tancovačkou.

 

Příští rok bude určitě zase něco navíc!

 

Těšíme se na všechny na čtvrtém ročníku Poutě Českého Anděla v sobotu dne 19. května 2018.

 

autor: Cesta Česka

 

 

prohlédněte si více ve fotogalerii

Pouť Českého Anděla 2017Pouť Českého Anděla 2017Pouť Českého Anděla 2017Pouť Českého Anděla 2017Pouť Českého Anděla 2017
abstrakty-zapisnik-cesty-ceska
Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého Anděla v Praze ve Stromovce
Tisková Zpráva
7. 4. 2017

Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého Anděla v Praze ve Stromovce. Spolek Cesta Česka, s podporou iniciativy Český Anděl a dobrovolníků, zasadil v pražské Stromovce druhou Lípu Českého Anděla. Slavnostní akt se uskutečnil v pátek 7. dubna 2017 v 15.00 hodin.

 

Důstojné místo pro druhou Lípu Českého Anděla bylo vybráno a Lípa malolistá (neboli srdčitá) mohla být ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zasazena. Tentokrát nám nebylo umožněno lípu sázet samostatně, práci zastali za přítomnosti příchozích odborníci spravující park ve Stromovce a spolupracující s magistrátem. Přesto měl každý z účastníků možnost hodit k lípě lopatku hlíny a ti nejmenší byli pověřeni velmi důležitým úkolem – vybrat lípě jméno.

 

Během sázení byla lípa pokřtěna na jméno Andělka a došlo i k jejímu požehnání. Za doprovodu zpěvu a hry na kytaru se slavnostní okamžik chýlil ke konci. Nezbývalo než strom ukotvit a připevnit tabulku s popisem, komu je strom zasvěcen. I přes deštivé a chladné počasí prožili účastníci akce hřejivé pocity u srdce z dobře vykonané práce a slavnostního okamžiku, který jim bude každou návštěvou Stromovky a Andělky připomínán. Po Blaníku získala tak i Praha svou lípu věnovanou Českému Andělu, ochránci naší země. Věříme, že strom bude inspirací, ochranou a místem k spočinutí pro všechny Čechy. 

 

autor: Cesta Česka

 

prohlédněte si více ve fotogalerii  

Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil druhou Lípu Českého Anděla
/
Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého Anděla v den svátku Svatého Václava na Blaníku
Tisková Zpráva, Cesta Česka, Český Anděl
2. 10. 2016

Spolek Cesta Česka s podporou iniciativy Český Anděl slavnostně zasadil na úpatí hory Blaník historicky první Lípu Českého Anděla. Stalo se tak v den svátku Svatého Václava, patrona České země, 28. září 2016. Organizátoři zasadili Lípu velkolistou, nejen jako symbol české státnosti, ale i jako symbol míru, soudržnosti a vzájemnosti a to právě na hoře Blaník, která má pro český národ hluboký význam.

 

Vysazená Lípa je věnována Českému Andělu, ochránci naší země, jehož symbol je zobrazen na kameni v blízkosti cesty jako průvodce a ochránce poutníků a návštěvníků hory Blaník. Na úpatí hory vzniklo díky podpoře a aktivní účasti mnoha dobrovolníků nové odpočinkové místo, na kterém jsou, kromě Lípy a kamene, umístěny dvě lavičky a informační cedule.

 

„Naším záměrem bylo vytvořit místo, na kterém si návštěvníci Blaníku budou moci odpočinout před nebo po výstupu na horu, a zároveň v klidu rozjímat ve stínu Lípy o tom, jaký význam má pro ně Blaník nebo třeba jestli jsou hrdí na svou zemi a svůj národ a jaký k nim vlastně mají vztah. Hora Blaník patří, spolu s horou Říp, k nejdůležitějším místům, které se váží k naší historii a mytologii. Dnes již asi nikdo neočekává slavný výjezd blanických rytířů z nitra hory, přesto zůstává hora Blaník stále kouzelným místem, jehož návštěva dokáže zahnat beznaděj a chmury a dodat novou sílu a radost,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka.

 

„Samotný den byl úžasný také tím, že v něm vyvrcholilo veškeré úsilí a vzájemná spolupráce vynaložená pro společný, výše popsaný záměr. Věřím, že i toto lidé ucítí, když se v místě zastaví, posedí a spočinou.

Že ucítí, že se stále dokážeme spojit a tvořit,“ řekla Lenka Vágnerová z iniciativy Český Anděl.

 

Během slavnostního sázení bylo požehnáno Lípě a účastníci si společně zazpívali českou národní hymnu, Svatováclavský chorál a další písně. Každý z přibližně sta účastníků měl možnost hodit k Lípě lopatku hlíny, což se líbilo především dětem, které tvořily asi polovinu návštěvníků. Po ukončení slavnostní části byla pro děti připravena hra, kterou pro ně zorganizovaly lektorky ze Studia Motýlek. Většina účastníků si nenechala ujít příležitost a odpoledne využila k výstupu na vrchol hory Blaník.

 

prohlédněte si více ve fotogalerii

Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělaSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého AndělSpolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého Anděl
tema/pout-ceskeho-andela
Pouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedy
Tisková Zpráva, Pouť Českého Anděla
26. 5. 2016

V pátek 20. 5. 2016 uspořádal náš spolek Cesta Česka druhý ročník Poutě Českého Anděla. Trasa byla stejná jako poprvé, vedla ze Ctiněvsi na Říp a měla 7 zastavení. Počasí nám tentokrát přálo a pro putování a družení se na čerstvém vzduchu nemohlo být lepší.

 

Přípravy

My, co spolu spolkujeme, jsme se ve Ctiněvsi sešli už ve čtvrtek, abychom se na Pouť a poutníky řádně připravili. Letos jsme měli připravenou řadu suvenýrů navíc – spolková trička, tašky, hrnečky a nové brožurky vedle limitované edice přívěsku Českého Anděla, kterou pro nás nechali vyrobit Lenka a Roman Vágnerovi. Všechno bylo třeba spočítat, srovnat, zaevidovat, nacenit a přeskládat do beden. Když jsme s Radkou přijeli asi ve tři odpoledne do penzionu U Bačmana, kde už tradičně nocujeme, bylo tohle všechno už skoro hotové. Po páté dorazil Jakub z Brna a mohli jsme směle vyrazit připevňovat cedule k zastavením. Vlastně ještě ne, nejdřív jsme museli dokoukat čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji, zaplakat a srovnat se s prohrou s USA. Pak jsme vyrazili na cestu. Vrátili jsme se okolo deváté hodiny. Protože jsme si v hostinci U praotce Čecha objednali večeři na osmou, dostali jsme vynadáno od pana hostinského, kdeže je nám konec. Ale nic naplat, priority byly jasně dané. Večer jsme pak ještě lehce podebatovali a šli spát.

V pátek jsem protřel oči v šest hodin. Radka už po páté šla zkontrolovat, zda jsou cedule i fáborky na místě. Cestou plašila zajíce, srnky a ptáky, kteří rozhodně nejsou zvyklí, aby je někdo vyrušoval takhle brzo. Vrátila se okolo sedmé hodiny, kdy jsme my ostatní už měli naloženo a odváželi jsme vše na hřiště. Někteří se postarali o instalaci naváděcích cedulí na parkoviště, další uklidili a vycídili zázemí, stavěli stánky a připravovali je k prodeji. V půl osmé začali přijíždět dobrovolní pomocníci, které Bára zorganizovala, aby každý věděl, co má dělat. Já jsem pomohl postavit pódium, zapojil aparát a pak pomáhal tu a tam se vším možným, spíš jsem tak nervózně a s trémou chodil kolem dokola a psychicky se připravoval. Místní otevřeli stánek s občerstvením i s místním pivem a vše plynulo hladce.

 

Pouť

Po deváté začali přijíždět první účastníci, dobrovolníci je naváděli na parkoviště, další je vítali a všichni měli dobrou náladu. Pak přijeli umělci z vokálního kvarteta Bohemia Voice. Elin přijela i s angínou, ale na hlas to naštěstí nemělo žádný vliv. Část kvarteta bloudila někde na druhé straně Řípu, ale nakonec včas dorazila, nazvučili jsme a vše bylo připraveno k zahájení. Krátce po desáté jsem přivítal něco přes 200 poutníků. Pak jsem pozval na pódium Bohemia Voice, kteří zazpívali dvě sloky České hymny. Byl to nádherný zážitek a viděl jsem, že skoro všichni měli v rukou kapesníky, kterými si utírali slzy dojetí. Po hymně paní Laďka Paterko s manželem Danem pokřtili vodou z Lurd její novou knížku Rozjímání u kávy a než se poutníci vydali na cestu, zazpívali Bohemia Voice píseň Země má, což je krásně zaranžované Largo z Dvořákovy Novosvětské symfonie zpívané s textem od Apoleny Novotné. Zaslzeli jsme všichni podruhé a pak už zbývalo vyrazit.

Šel jsem se svými dvěma kluky, Jakubem a Ondrou a ještě jsme přibrali malého Romana Vágnera. Ten mě dostal hned zpočátku, kdy se mě, jako biologa, zeptal, jak se od sebe pozná samička a sameček od pavouka. No, nevěděl jsem, teď už vím – samice jsou větší a mají i rozdílná makadla. Takže tolik k pavoukům. Během pouti jsme se potkávali a míjeli s ostatními. Poutníci u jednotlivých zastavení rozjímali a vše se neslo v klidném duchu. Nahoře na Řípu jsme si dali zmrzlinu a kofolu a zase jsme sestoupili do Ctiněvsi. Do rotundy jsem s klukama nešel, bral jsem ohled na ostatní poutníky :-). Kluci už měli uťapané nohy, ale výstup i sestup zvládli na jedničku.

 

Po pouti

Dole na hřišti se zatím začali pomalu scházet poutníci, všichni se nezávazně bavili, hovořili a sdíleli své prožitky, přesně tak, jak jsme zamýšleli. Ještě o jedno překvapení se postaral Karel Polách se svými muzikantskými kolegy, když nám předvedli, jak zní trumpetový kvartet. Bylo to moc pěkné a zajímavé. Pak si přijela firma pro pódium, sklidili jsme aparát a už se jen družili. Poutníci odpočívali na lavičkách u stolů i na dekách na hřišti a vše probíhalo v uvolněné atmosféře. Po čtvrté jsme začali sklízet stánky a uklízet po sobě a okolo páté hodiny jsme se rozloučili s místními, kteří byli spokojeni s tržbou, i když se divili, proč že neslavíme až do noci. V něčem možná měli pravdu, uvidíme příště :-).

My jsme odvezli vše zpět na penzion a vydali se zase na Říp, tentokrát všechny cedule posbírat. Pro mě to byl tedy třetí výstup a musím říct, že už jsem toho měl až až. Dobrý pocit z krásného dne tu únavu ale převážil. Se spolkem jsme pak zašli na večeři do hostince, kde nás opět vyhlíželi, protože jsme zase měli zpoždění. Unavení jsme na penzionu ještě shrnuli Pouť, udělali inventuru suvenýrů a šli spát.

Letošní ročník byl oproti minulému určitě velkým posunem kupředu. Ten příští bude zase o něco dál, o tom nepochybuji. Musím říct, že ve Ctiněvsi a na Řípu už se cítím skoro jako doma a mám pocit, že místní nás tam také rádi vidí. Věřím, že Pouť Českého Anděla se ve Ctiněvsi uchytí a stane se z ní tradiční událost.

 

Těším se na příští rok,

Jindra Chmelař

 

prohlédněte si více ve fotogalerii

Pouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedyPouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedyPouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedyPouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedyPouť Českého Anděla 2016 – stručná zpráva od předsedy
tema/pout-ceskeho-andela
Spolek Cesta Česka uspořádal Pouť Českého Anděla na Říp
Tisková Zpráva, Pouť Českého Anděla
24. 5. 2016

Spolek Cesta Česka s podporou iniciativy Český Anděl uspořádal v pátek 20. května 2016 druhý ročník Poutě Českého Anděla. Pouť se konala v Den Českého Anděla, který je dnem češství a vlastenectví. Přes 200 poutníků putovalo z obce Ctiněves, kudy vedla cesta Praotce Čecha na Říp a kde je podle pověsti také pohřben, k rotundě svatého Jiří na vrcholu Řípu a zpět. Motto letošního ročníku znělo: „Cesta bez vnitřního záměru postrádá smysl.“

 

Dle pověsti se na Řípu rozhodlo, že česká kotlina bude domovem Čechů, a proto je Říp symbolem domova českého národa. Záměrem Poutě Českého Anděla je umožnit poutníkům uvědomit si a procítit, že Česko je jejich domov, protože jen tak budou mít skutečně silnou motivaci něco pro svůj domov a pro svou společnost dělat. Pouť měla sedm zastavení, které účastníky inspirovaly k rozjímání o domovu a vlastenectví. Vzhledem k tomu, že se putuje v tichu, dává pouť čas a klid ke ztišení a kontemplaci, dává možnost otevřít se nějaké vnitřní proměně a zase o kousek víc poznat sebe sama.

 

„Často slýcháme, že není důležitý cíl, že důležitá je jen cesta. Motto letošní Poutě nás vede k zamyšlení, zda tomu tak skutečně je. Skutečně nezáleží na tom, kam jdeme nebo jestli někam dojdeme? Není náhodou heslo „cesta je cíl“ jen omlouváním nedostatku cílevědomosti a chybějícího záměru? Jsem přesvědčen, že nejen jednotlivci, ale celé národy a společnosti by měli znát záměr své cesty. Známe my záměr našeho, českého národa? Víme, kam chceme dojít?,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka.

 

„Český Anděl nám připomíná soudržnost, českou tradici a skutečné hodnoty. Cítíme, že je vhodná situace i nálada oslovit mnohé a možnost zasadit se o sjednocení jedinců i spolků, kteří sdílí stejné hodnoty, a tím zkvalitnit smýšlení Čechů o sobě samých. Nabízíme lidem možnost „někam patřit“ a dáváme jim možnost znovu objevit českou zemi, její kvality a hloubku. Máme skutečně být na co hrdí a potřebujeme to dávat také najevo. Velice rádi jsme se stali partnery spolku Cesta Česka,“ řekla Lenka Vágnerová z iniciativy Český Anděl.

 

Při zahájení Poutě vystoupili pěvecké osobnosti z vokálního kvarteta Bohemia Voice, které zazpívali krásně zaranžovanou verzi České hymny a píseň Země má. Součástí úvodního programu byl i křest knihy Rozjímání u kávy od Ladislavy Paterko. Odpoledne byl na fotbalovém hřišti ve Ctiněvsi připraven doprovodný program, široká nabídka suvenýrů i tvořivá dílnička pro děti se spolkem Víla Izerína. Občerstvení zajistil místní fotbalový klub a Podřipský rodinný minipivovar, který ve Ctiněvsi funguje od roku 2013. Pořadatelé se již těší na příští ročník, který se bude konat ve stejný den a opět v obci Ctiněves.

 

O spolku Cesta Česka, z. s.  

Spolek Cesta Česka působí od roku 2014. Záměrem spolku je podílet se na obrození české společnosti, jehož základ je v poznávání a v návratu k vlastním kořenům, tradici a skutečným hodnotám českého národa a české země. Aktivity spolku propojují lidi podobného smýšlení a hodnot. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz.

 

O iniciativě Český Anděl

Český Anděl je svobodnou iniciativou lidí, kteří věří, že český národ musí stavět na hodnotách, jakými jsou soudržnost, propojení, vlastenectví a národní tradice. Dalším impulsem pro vznik iniciativy Český Anděl byla potřeba posílit českou hrdost a češství. Pro další informace navštivte www.ceskyandel.cz. 

 

Kontakty:

 

RNDr. Jindřich Chmelař, PhD. 

tel.: +420 728 279 894 

jindrich.chmelar@cestaceska.cz

 

Lenka a Roman Vágnerovi

tel.: +420 608 777 703

info@ceskyandel.cz

 

Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016Pouť Českého Anděla 2016